Nuorisosäätiö taas kohun keskellä – nyt ärähti ARA ja uhkaa lainmukaisilla toimenpiteillä

Nuorisosäätiön lahjusjutussa Helsingin käräjäoikeus tuomitsi vuonna 2013 Antti Kaikkosen viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen luottamusaseman väärinkäytöstä.

Nuorisosäätiön lahjusjutussa Helsingin käräjäoikeus tuomitsi vuonna 2013 Antti Kaikkosen viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen luottamusaseman väärinkäytöstä. (Kuva AOP)

Nuorisosäätiön on korjattava toimintansa yleishyödyllisyyslainsäädännön mukaiseksi.

RAKENTAMINEN Nuorisosäätiö on toiminnassaan rikkonut yleishyödyllisyyslainsäädäntöä, ilmenee ARAn tarkastuksessa. Nuorisosäätiö on saanut kolme kuukautta aikaa korjata toimintansa lainsäädännön mukaiseksi. Jollei näin tapahdu, ARA käynnistää lainmukaiset jatkotoimet.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARA kuuluu ympäristöministeriön hallinnon alaan ja se myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä.

Nuorisosäätiö puolestaan on yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoituksena on sosiaalinen nuorisotyö ja erityisesti nuorison kasvatustyön kehittäminen sekä nuorten itsenäistymisen tukeminen. Säätiön hallitus koostuu suurimmaksi osaksi keskustaa lähellä olevista henkilöistä.

Syksyllä 2009 nousi kohu, kun Nuorisosäätiö oli myöntänyt vaalitukea keskustalaisille poliitikoille kuten silloiselle puheenjohtajalleen Antti Kaikkoselle sekä entiselle puheenjohtajalleen Matti Vanhaselle. Viime vuonna Yle uutisoi Nuorisosäätiön tekevän toimintaperiaatteensa vastaisia liiketoimia, säätiö oli muuttunut merkittäväksi kovan rahan rakennuttajaksi ja vuokranantajaksi.

ARAn tarkastuksen havaintojen perusteella Nuorisosäätiön toiminta on merkittäviltä osin rikkonut yleishyödyllisyyttä koskevaa lainsäädäntöä ja sen toiminta on ollut arava- ja korkotukilain säännösten vastaista. Lisäksi Nuorisosäätiö ei ole toiminnassaan piitannut ARAn antamasta ohjeistuksesta.

Nuorisosäätiö on ottanut sijoitustoiminnassaan ja voimakkaasti kasvaneessa vapaarahoitteisessa asuntotuotannossaan yleishyödyllisyyssäännösten ja ARAn ohjeiden vastaisia riskejä. Lisäksi säätiö on antanut konsernin yleishyödyllisen osion ulkopuolelle merkittäviä yleishyödyllisyyslainsäädännön vastaisia lainoja ja takauksia. Säätiö on myös laajentanut toimintaansa Viroon ja tehnyt myös sinne merkittäviä investointeja.

ARA on nyt käynnistänyt laissa säädetyt toimenpiteet. Nuorisosäätiö on saanut kolme kuukautta aikaa korjata toimintansa lainsäädännön mukaiseksi. Jos asiantilaa ei korjata 29.9.2017 mennessä, käynnistää ARA lainmukaiset jatkotoimenpiteet: ARA voi peruuttaa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysstatuksen, lakkauttaa korkotuen ja irtisanoa valtion asuntolainat kokonaan tai osittain takaisin maksettaviksi kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

ARA käynnisti tarkastuksensa keväällä 2016 yleishyödyllisyysvalvonnan yhteydessä tehtyjen sijoitustoimintaa koskevien havaintojensa sekä Ylen esille tuomien säätiön hallintoa ja sijoitustoimintaa koskevien havaintojen perusteella. Tarkastusta laajennettiin myöhemmin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n tekemällä erityistarkastuksella.

Vuosiin 2013–2016 keskittyneen tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, noudattavatko Nuorisosäätiö ja sen omistamat kiinteistöyhtiöt toiminnassaan arava- ja korkotukilain yleishyödyllisyyssäännöksiä. Näiden lakien ja säännösten noudattaminen on ehtona valtion tukemille lainoille ja avustuksille.

Nuorisosäätiö on käynyt ARAn tarkastuksen tulokset läpi ja kokee, että raportin pohjalta säätiön on hyvä parantaa ja selkeyttää toimintaansa entistä läpinäkyvämpään suuntaan. Säätiö kertoo jo ryhtyneensä toimenpiteisiin. Yhtenä merkittävänä korjaustoimenaan Nuorisosäätiö on jo aloittanut koko konsernin rakennejärjestelyiden muutosvalmistelut. Lisäksi säätiön sääntöihin on tehty muutoksia.

Kommentoi Facebookissa