Nuorten alkoholinkäyttö vähenee edelleen – juomisen tilalle on löytynyt parempaa tekemistä

Nuorten viettämä aika kavereiden kanssa ei enää liity niin vahvasti alkoholiin.

Nuorten viettämä aika kavereiden kanssa ei enää liity niin vahvasti alkoholiin. (Kuva Fotolia)

Lisääntyneen kannabiksen käytön yhteys alkoholin käytön vähenemiseen ei saa kyselystä tukea.

ALKOHOLI Suomalaisnuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt vuosien ajan. Nuorille tehdyn kyselyn mukaan merkittäviä syitä on kolme: alkoholia on entistä vaikeampaa hankkia, vanhempien asenteet ovat aiempaa tiukemmat ja kavereiden kanssa vietetty aika ei enää liity niin vahvasti alkoholiin.

Nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt samaan aikaan, kun alkoholiostojen ikärajoja ja alkoholimainontaa on alettu kontrolloida tiukemmin. Vaikutusta on myös vanhempien tiukentuneilla asenteilla nuorten alkoholikokeiluja kohtaan.

Vanhemmat ostavat entistä harvemmin alkoholia nuorille ja tietävät yhä useammin, missä nuoret liikkuvat vapaa-ajallaan. Tiedetään myös, että tärkein kanava nuorten alkoholihankinnoille on kaverit.

– Kun yhä suurempi osuus nuorista ei käytä alkoholia, myös alkoholia välittäviä kavereita on todennäköisesti aiempaa vähemmän. Lisäksi ajankäyttö kavereiden kanssa on muuttunut ja sisältää aiempaa enemmän tekemistä, johon ei liity alkoholinkäyttöä, arvelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo.

Myös sosiaalisen median ja pelien myötä yhdessäolon muodot ovat ehkä muuttuneet, vaikka ne eivät olekaan korvanneet vuorovaikutusta kavereiden kanssa. Usein esitetty näkemys, että lisääntynyt kannabiksen käyttö olisi yhteydessä alkoholin käytön vähenemiseen, ei sen sijaan saa kyselystä tukea.

Tutkimuksessa käytettiin 15–16-vuotiaiden nuorten päihteiden käyttöä käsittelevän eurooppalaisen koululaistutkimuksen Suomen aineistoa vuosilta 1999–2015 (ESPAD, European School Survey Project on Alcohol and other Drugs). Kysely on tehty neljän vuoden välein vuodesta 1995 alkaen 23–36 Euroopan maassa tutkimusvuonna 16 vuotta täyttäville koululaisille.

Kommentoi Facebookissa