Voimaharjoittelu tehostaa lihasten kierrätysjärjestelmää – vaikutus havaittiin erityisesti nuorilla miehillä

Voimaharjoittelun on havaittu olevan monilla tavoin hyödyllistä sekä nuorilla että vanhoilla ihmisillä.

Voimaharjoittelun on havaittu olevan monilla tavoin hyödyllistä sekä nuorilla että vanhoilla ihmisillä. (Kuva Fotolia)

Vanhoilla harjoittelemattomilla miehillä autofagosomien määrä ei lisääntynyt kuten nuorilla.

VOIMAHARJOITTELU Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa huomattiin, että voimaharjoittelu lisäsi lihasten kierrätys- ja jätehuoltokoneistojen eli autofagosomien määrää nuorten miesten lihaksissa.

Autofagia-prosessissa solut hajottavat rakenteitaan kuten proteiineja tai soluelimiä. Hajotettuja rakenteita voidaan käyttää energiaksi tai rakennuspalikoiksi uusille rakenteille. Autofagian mekanismeja selvittänyt tutkija sai vuonna 2016 fysiologian ja lääketieteen Nobel-palkinnon. Ilmiön merkitystä sairauksien synnyssä ja ikääntymisessä tutkitaan parhaillaan runsaasti.

Tutkimuksessa käytetyn voimaharjoittelujakson kesto oli 21 viikkoa ja tutkittavilla ei ollut aiempaa säännöllistä voimaharjoittelutaustaa. Tutkimuksessa huomattiin, että vanhoilla harjoittelemattomilla miehillä autofagosomien määrä ei lisääntynyt kuten nuorilla.

– Tämä saattaa teoriassa rajoittaa lihasten vaurioituneiden rakenteiden kierrätystä ja jätehuoltoa jatkossa, aiheesta väitöskirjaa tekevä Jaakko Hentilä ja akatemiatutkija Juha Hulmi kertovat.

Kaikissa lihasten jätehuoltovasteissa ei ollut ikäefektiä. Yksittäisen voimaharjoituksen jälkeen proteiinien vääränlaisesta laskostumisesta aiheutuva ”jätehuoltovaste” eli niin sanottu unfolded protein response (UPR) aktivoitui riippumatta tutkittavan iästä. Lihas reagoikin voimaharjoitukseen pääosin hyvin samalla tavalla nuorilla ja vanhoilla.

– Voimaharjoittelun on havaittu olevan monilla tavoin hyödyllistä sekä nuorilla että vanhoilla ihmisillä. Tässä tutkimuksessa löydettiin kuitenkin siis mahdollisia iän tuomia eroja, joiden merkitystä pitää tutkia jatkossa lisää, Hulmi ja Hentilä painottavat.

Tutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteellisessä tiedekunnassa yhteistyössä Oslon yliopiston kanssa. Tulokset on julkaistu kansainvälisessä Acta Physiologica -lehdessä. Tutkimusta on rahoittanut Suomen kulttuurirahasto, Suomen Akatemia sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kommentoi Facebookissa