Nuorten määrä vaaleissa alhaisin 20 vuoteen – vanhin ehdokas 97-vuotias

Viime vuosina yhteyksiä on pyritty luomaan nuoriin vaikuttajiin, joiden arvioidaan olevan vuosien kuluttua merkittävissä asemissa.

Viime vuosina yhteyksiä on pyritty luomaan nuoriin vaikuttajiin, joiden arvioidaan olevan vuosien kuluttua merkittävissä asemissa. (Kuva Fotolia)

Seitsemässä kunnassa ei ole yhtään alle 30-vuotiasta ehdokasta.

KUNTAVAALIT Huhtikuun 2017 kuntavaaleissa on yhteensä 33 616 ehdokasta. Ehdokkaiden määrä väheni edellisistä vaaleista 3 509 henkilöllä. Edellisiin vaaleihin verrattuna nuorten ehdokkaiden määrä laski ja naisten nousi, käy ilmi Kuntaliiton tekemästä ehdokasanalyysista.

– Koska myös jaossa olevien valtuustopaikkojen määrä on laskenut, yhtä valtuustopaikkaa kohden on lähes saman verran ehdokkaita kuin edellisissä vaaleissa vuonna 2012, Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom sanoo.

Näissä vaaleissa ehdokkaita on 3,7 yhtä valtuustopaikkaa kohden. Viime vaaleissa luku oli 3,8. Kuntakohtaiset erot ovat suuria. Helsingissä valtuustopaikkaa kohden on 12,8 ehdokasta. Alavieskassa ja Kyyjärvellä lähes jokainen ehdokas saa valtuustopaikan. Alavieskassa 21 valtuustopaikkaa tavoittelee 29 ehdokasta ja Kyyjärvellä 17 valtuustopaikkaa tavoittelee 24 ehdokasta.

Kaikilla neljällä suurimmalla puolueella koko maan ehdokasmäärä laski yli 10 prosenttia, eniten kokoomuksella, 16,5 prosenttia. Sen sijaan kristillisdemokraatit, vihreät sekä valitsijayhdistykset lisäsivät ehdokasmääriään viime vaaleihin verrattuna. Ehdokkaista ensikertalaisia on 80 prosenttia ja valtuustossa jo olevia 20 prosenttia.

Kuntavaaliehdokkaiden keski-ikä on 49,5 vuotta. Ehdokkaiden keski-ikä nousi edellisistä vaaleista noin 1,5 vuodella. Kuntavaaliehdokkaista 233 on 18-vuotiaita, alle 30-vuotiaita ehdokkaita on 8,9 prosenttia. Nuorten osuus on alhaisin kahteenkymmeneen vuoteen.

Seitsemässä kunnassa – Enonkoski, Hartola, Kuhmoinen, Luhanka, Posio, Salla, Taivassalo – ei ole yhtään alle 30-vuotiasta ehdokkaana. Yli 64-vuotiaita ehdokkaista on 16,5 prosenttia. Yli 64-vuotiaiden osuus on kasvanut jokaisissa kuntavaaleissa vuodesta 1996 lähtien. Vanhin ehdokas on 97-vuotias.

Naisten osuus ehdokkaista on 39,9 prosenttia. Lisäystä edellisiin vaaleihin tuli 1,1 prosenttiyksikköä. Viime vaaleissa mukana olleista puolueista vihreillä naisehdokkaiden osuus on selvästi suurin, 58 prosenttia. Perussuomalaisten ehdokkaista 25 prosenttia on naisia.

Uusista pienpuolueista feministipuolueella on suhteellisesti eniten naisehdokkaita, sillä 40 ehdokkaasta 36 on naisia

Kommentoi Facebookissa