Nyt on veronmaksajan juhlapäivä – tästä päivästä lähtien aletaan ansaita itselle

Taksvärkkipäivästä lähtien vuoden loppuun saakka kansalaisten laskennalliset tulot jäävät kokonaan omaan käyttöön.

Taksvärkkipäivästä lähtien vuoden loppuun saakka kansalaisten laskennalliset tulot jäävät kokonaan omaan käyttöön. (Kuva Fotolia)

Alkuvuosi on laskennallisesti paiskittu töitä yhteisen hyvinvoinnin rahoittamiseksi.

VEROTUS Keskiviikkona 6. kesäkuuta vietetään Suomessa perinteistä veronmaksajan taksvärkkipäivää. Tästä päivästä lähtien vuoden loppuun saakka kansalaisten tulot jäävät kokonaan omaan käyttöön; alkuvuosi on laskennallisesti paiskittu töitä yhteisen hyvinvoinnin rahoittamiseksi.

Kuluvana vuonna kokonaisveroasteen arvioidaan Suomessa olevan 43,0 prosenttia suhteessa kansantuotteeseen, kun mukaan lasketaan valtion, kuntien ja kirkon tuloverot, kulutusverot sekä lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Tämä prosentti tulee vuoden 2018 työpäivistä laskettuna täyteen taksvärkkipäivänä 6.6.

Valtiovarainministeriön kevään ennusteen mukaan veroaste on tänä vuonna 42,5 prosenttia. Kun tähän lisätään muun muassa kirkollisverojen vaikutus, päädytään taksvärkkipäivän laskennassa pohjana olevaan 43,0 prosenttiin.

Veronmaksajan taksvärkkipäivää on Suomessa vietetty vuodesta 1981 lähtien. Tuolloin kansantalouden veroaste oli 37,3 prosenttia. Alkuvaiheessa päivän vietto ajoittui toukokuulle, 1980-luvun lopussa kesäkuun alkupäiviin. Tällöin Suomen veroaste oli lähellä EU-maiden keskitasoa.

Tällä vuosikymmenellä taksvärkkipäivä on ajoittunut veroasteen nousun vuoksi juhannusviikon läheisyyteen. Parin viime vuoden aikana taksvärkkipäivän vietto on kuitenkin aikaistanut veroasteen käännyttyä laskuun. Suomen veroaste on ollut 2010-luvulla noin 4–5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin EU15-maiden veroasteiden keskiarvo.

Lue myös: Onko kuntasi ankara verottaja? – Keskituloinen pariskunta voi joutua maksamaan lähes 5000 euroa enemmän

Kommentoi Facebookissa