Nyt Suomeen syntyy eläkejätti – miljoona asiakasta ja yli 44 miljardin euron eläkevarat

Yhtiöiden hallitukset ovat sopineet, että Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio jatkaa tehtävässään yhdistymisen jälkeen.

Yhtiöiden hallitukset ovat sopineet, että Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio jatkaa tehtävässään yhdistymisen jälkeen. (Kuva Ilmarinen)

Työeläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Etera aikovat yhdistyä ensi vuoden alusta alkaen.

TALOUS Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Eteran hallitukset ovat hyväksyneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Etera sulautuu Ilmariseen 1.1.2018. Järjestelyn toteutuminen edellyttää molempien yhtiöiden yhtiökokousten sekä viranomaisten hyväksyntää.

– Yhdistyneeseen yhtiöön tulee vahvaa osaamista kaikenkokoisten yritysten ja yrittäjien vakuuttamisesta sekä monien alojen erityisasiantuntemusta. Lisäksi yritysjärjestelyn myötä koko työeläkejärjestelmän kustannustehokkuus paranee merkittävästi ja alan vakavaraisuus kokonaisuutena vahvistuu, sanoo Ilmarisen hallituksen puheenjohtaja Mikko Helander.

Yhdistynyt yhtiö huolehtisi yhteensä yli 1,1 miljoonan suomalaisen eläketurvasta – vakuutettujen yhteismäärä olisi yli 675 000 ja eläkkeensaajien 460 000. Yhtiön markkinaosuus vakuutusmaksutulosta olisi 37 prosenttia. Yhdistyneestä yhtiöstä tulisi siten asiakasmäärällä ja vakuutusmaksutulolla mitattuna Suomen suurin yksityisten alojen työeläkevakuuttaja.

Yhdistyneen yhtiön eläkevarat olisivat yli 44 miljardia euroa. Yhtiöllä säilyisi vahva rooli sijoitusmarkkinoilla, ja se olisi merkittävä kiinteistösijoittaja ja kasvuyritysten rahoittaja Suomessa.

Yhdistymisen tavoitteena on rakentaa innovatiivinen palveluyritys, joka hyödyntää tehokkaasti digitalisaation luomia mahdollisuuksia. Osapuolet arvioivat, että yhdistymisen myötä voitaisiin tehostaa ja karsia päällekkäisiä toimintoja ja siten saavuttaa kustannussäästöjä.

– Yhdistyneen yhtiön kustannustehokkuus sekä vahva vakavaraisuus mahdollistavat entistä paremmat asiakashyvitykset Eteran nykyisille asiakkaille. Myös palveluita räätälöidään vastaamaan eri asiakasryhmien tarpeita, Eteran hallituksen puheenjohtaja Tero Kiviniemi sanoo.

Tämän hetkisten arvioiden mukaan yhdistymisen avulla voitaisiin saavuttaa hoitokustannuksiin vähintään 20 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuodesta 2020 lähtien. Yhtiöiden yhteenlasketut hoitokustannukset vuonna 2016 olivat 142 miljoonaa euroa. Lisäksi sijoitustoiminnassa olisi mahdollista saavuttaa sekä välittömiä että välillisiä kustannussäästöjä yhteensä vähintään 20 miljoonaa euroa vuodessa.

– Yhdistyminen on meille mahdollisuus uudistaa ja kehittää palveluita molempien yhtiöiden parhaiden käytäntöjen ja osaamisen pohjalta. Voimme yhdessä ottaa entistäkin vahvemman roolin työkyvyn ja tuottavuuden tukemisessa suomalaisissa yrityksissä, sanoo Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio.

Yhdistyminen ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä, Eteran nykyiset asiakkaat siirtyvät yhdistymisen jälkeen Ilmarisen asiakkaiksi, ja vakuutukset sekä eläkkeenmaksu jatkuvat normaalisti.

Yhdistymissopimuksessa yhtiöiden hallitukset ovat sopineet, että Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio jatkaa tehtävässään yhdistymisen jälkeen. Varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi tulee Eteran nykyinen toimitusjohtaja Stefan Björkman. Toisena varatoimitusjohtajana jatkaa Ilmarisen nykyinen varatoimitusjohtaja Sini Kivihuhta. Tarkempaa suunnitelmaa muista nimityksistä ja mahdollisista organisaatiomuutoksista valmistellaan myöhemmin.

Ilmarisen hallintoneuvostoa on tarkoitus täydentää neljällä uudella jäsenellä, jotka valitaan Eteran vaalivaliokunnan ehdotuksesta. Ilmarisen nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2017 lopussa. Uuteen hallitukseen tulee nykyisen 12 jäsenen sijasta 14 jäsentä, ja hallitukseen on tarkoitus valita myös Eteran nykyistä asiakaskuntaa tuntevia edustajia.

Kommentoi Facebookissa