Nyt tulevat uudet tiukemmat asetukset – päästövaatimukset myös ruohonleikkureille ja moottorisahoille

Vuodenvaihteen jälkeen ei enää mitä tahansa ruohonleikkureita voi myydä nurmikkoa niittämään.

Vuodenvaihteen jälkeen ei enää mitä tahansa ruohonleikkureita voi myydä nurmikkoa niittämään. (Kuva AOP)

Tavoitteena on ilmanlaadun parantaminen ja EU:n ilmansuojelutavoitteiden saavuttaminen.

PÄÄSTÖVAATIMUKSET Vuodenvaihteen jälkeen moottoreiden päästövaatimukset koskevat lähes kaikkia liikuteltavia polttomoottorikäyttöisiä laitteita. Tällaisia ovat esimerkiksi ruohonleikkurit, raivaus- ja moottorisahat, aggregaatit, moottorikelkat ja maastomönkijät.

Aiemmin lähinnä traktoreiden ja työkoneiden moottoreita koskenut lainsäädäntö laajenee koskemaan lähes kaikkia tieliikenteen ulkopuolisia liikuteltavia polttomoottorikäyttöisiä laitteita. Tavoitteena on vähentää työkoneiden terveydelle haitallisia päästöjä.

– Uusilla päästöraja-arvoilla pyritään vähentämään polttomoottoreiden käytössä syntyviä ilman epäpuhtauksia. Tavoitteena on ilmanlaadun parantaminen ja EU:n ilmansuojelutavoitteiden saavuttaminen, kertoo Trafin ylitarkastaja Henri Takkinen.

Polttomoottoreiden päästövaatimukset tulevat voimaan 1.1.2019, josta alkaen moottoreiden on oltava pakokaasupäästöjen osalta EU-tyyppihyväksyttyjä. Poikkeuksena ovat niin sanotut siirtymävaiheen moottorit sekä 56–130 kW moottorit, joilla vaatimukset tulevat voimaan vasta vuoden kuluttua 1.1.2020.

Tyyppihyväksynnän hakeminen on moottorin valmistajan tai valmistajan edustajan vastuulla – esimerkiksi jälleenmyyjä ei voi hakea tyyppihyväksyntää. Hyväksyntäprosessissa varmistutaan, että tyyppihyväksyntää varten testatun moottorin lisäksi myös tuotannosta tulevat moottorit täyttävät päästörajat. Tyyppihyväksyntätodistuksen antaa EU-jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen.

– Siirtymävaiheen moottoreita koskevan poikkeuksen tarkoituksena on mahdollistaa myös varastoon valmistettujen moottoreiden markkinoille saattaminen lain voimaantulon jälkeen, selventää Takkinen.

Moottori katsotaan siirtymävaiheen moottoriksi, jos se on valmistunut ennen uuden säädöksen voimaantuloa ja täyttää tällöin voimassa olleet vaatimukset. Moottorissa on oltava valmistusajankohta ja mahdollinen edellisen päästövaiheen mukainen tyyppihyväksyntämerkintä.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi toimii tulevan päästöasetuksen mukaisten työkonemoottorien markkinavalvontaviranomaisena. Trafi ja Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiksi 1.1.2019.

Lue myös: Polttoainevero nousee, bensan myynti kielletään, tiemaksut tulevat… – liikenteen päästöt nollaan vuonna 2045?

Kommentoi Facebookissa