Nyt yli puolet Kelan työttömyysturva-asiakkaista täyttää aktiivisuusehdon – luvut edelleen arvioita

Kelan tilastot täydentyvät sitä mukaa kuin asiakkaalle maksetaan viimeinen tarkastelujaksolle osuva etuusmaksu.

Kelan tilastot täydentyvät sitä mukaa kuin asiakkaalle maksetaan viimeinen tarkastelujaksolle osuva etuusmaksu. (Kuva Kela)

Tähän mennessä kerättyjen tietojen perusteella 99 700 henkilöä on täyttänyt aktiivisuusehdon.

AKTIIVIMALLI Ensimmäisen aktiivimalliin liittyvän 65 maksupäivän tarkastelujakson päättymisestä on kulunut noin kaksi viikkoa. Nyt Kela tarkastelee 188 680 työttömyysturvaa saavan henkilön aktiivisuutta.

Tähän mennessä kerättyjen tietojen perusteella 99 700 henkilöä eli 52,8 prosenttia on täyttänyt aktiivisuusehdon. Luvussa on mukana myös ne henkilöt, joilta ei edellytetty aktiivisuutta.

Aktiivisuusehto täyttyy, jos työtön on 65 maksupäiväjakson aikana 18 tuntia palkkatyössä, ansaitsee yrittäjätuloa 241 euroa tai on 5 päivää TE-palveluiden järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa.

Ajalla 1.1.–16.4.2018 188 680 henkilöä sai Kelasta työttömyysturvaa koko tarkastelujakson ajan ja heistä 97 671 henkilöä täytti aktiivisuusehdon. Henkilöistä 26 346:llä oli työ- tai yritystoiminnan tuloja, 75 061 oli työllistymistä edistävässä palvelussa ja 2 172 henkilön aktiivisuutta ei seurattu.

Luvut ovat yhä arvioita. Kelan tilastot täydentyvät sitä mukaa kuin asiakkaalle maksetaan viimeinen tarkastelujaksolle osuva etuusmaksu. Kesäkuussa saadaan arvioita siitä, maksettiinko työttömyysetuutta vähemmän aktiivimallin takia. Arviot perustuvat toukokuun maksuihin.

Lopulliset tilastot ensimmäisestä aktiivimallin tarkastelujaksosta saadaan heinäkuussa. Silloin tiedetään, kuinka monelle lopulta maksettiin työttömyysetuutta koko tarkastelujakson ajan ja kuinka moni heistä täytti aktiivisuusehdon.

Kommentoi Facebookissa