Olkiluoto 3:n kymmenen vuoden myöhästyminen – Areva maksaa riidan sovintona 450 miljoonan euron korvaukset

Olkiluoto 3:n rakennustyöt aloitettiin keväällä 2005 ja valmista oli määrä olla neljä vuotta myöhemmin keväällä 2009.

Olkiluoto 3:n rakennustyöt aloitettiin keväällä 2005 ja valmista oli määrä olla neljä vuotta myöhemmin keväällä 2009. (Kuva TVO)

TVO vahvistaa, että OL3 EPR -projektin loppuunsaattaminen ja kiistat on sovittu kattavalla sopimuksella.

YDINVOIMA ​Julkisuudessa olleen tiedon johdosta Teollisuuden Voima Oyj TVO vahvistaa, että se on allekirjoittanut kattavan Olkiluoto 3 eli OL3 EPR -projektin loppuunsaattamiseen ja projektin kiistoihin liittyvän sovintosopimuksen. Toisena osapuolena ovat laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt Areva NP, Areva GmbH ja Siemens AG, sekä Ranskan valtion sataprosenttisesti omistama Areva-yhtiöiden emoyhtiö Areva SA.

​Sopimuksen voimaantulo edellyttää maaliskuun 2018 aikana varmistuvien ehtojen täyttymistä, ja siksi varmuutta sovintosopimuksen voimaantulosta ei ole. Osapuolet vetäytyvät käynnissä olevista oikeustoimista, mukaan lukien välimiesmenettelystä.

Sopimuksen ehtojen mukaan Areva hankkii tarpeelliset lisäresurssit – varatakseen ja säilyttääkseen projektin loppuunsaattamiseen riittävät ja pätevät tekniset ja henkilöresurssit – Framatome S.A.S -yhtiöltä, jonka enemmistöomistaja on Electricité de France.

Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt sitoutuvat myös siihen, että OL3 EPR -hankkeen loppuunsaattamiseen tarkoitetut varat ovat riittävät ja ne kattavat myös kaikki asianmukaiset takuukaudet. Tätä varten perustetaan Areva-yhtiöiden rahoittama rahastomekanismi.

OL3 EPR -projektin valmistumisen viivästymisestä aiheutuneita kustannuksia ja menetyksiä on sovittu 450 miljoonan euron korvauksella, jonka laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt maksavat TVO:lle kahdessa erässä. Laitostoimitussopimuksen avaimet käteen -periaate ja laitostoimittajakonsortioon kuuluvien yhtiöiden yhteisvastuu sopimusvelvoitteista ovat edelleen täysimittaisesti voimassa.

Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt ovat puolestaan oikeutettuja saamaan TVO:lta enimmillään 150 miljoonan euron suuruisen kannustinmaksun projektin aikataulunmukaisesta valmistumisesta. Mikäli laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt eivät saisi OL3 EPR -projektia valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä, ne maksavat valmistumisen ajankohdasta riippuvan, enimmillään 400 miljoonan euron lisäkorvauksen TVO:lle.

– Kattava sovintosopimus on TVO:lle tervetullut. Tärkeää on, että saamme täsmällisesti valmiiksi jäljellä olevat keskeiset projektivaiheet, jotka johtavat säännöllisen sähköntuotannon käynnistämiseen, sanoo TVO:n toimitusjohtaja Jarmo Tanhua.

Laitostoimittajan viimeisimmän projektiaikataulun, TVO:n tämänhetkisen kustannusarvion ja sovintosopimuksen vaikutusten perusteella TVO arvioi, että sen kokonaisinvestointi OL3 EPR -projektiin tulee olemaan noin 5,5 miljardia euroa.

TVO saa sovintoon liittyvän korvauksen ensimmäisen maksuerän, 328 miljoonaa euroa, sovintosopimuksen tullessa voimaan maaliskuussa 2018. Toinen 122 miljoonan euron erä maksetaan OL3 EPR -projektin valmistuessa tai viimeistään 31.12.2019.

Olkiluoto 3 EPR on tilattu kiinteähintaisena ja avaimet käteen -periaatteella konsortiolta, jonka muodostavat Areva GmbH, Areva NP SAS ja Siemens AG. Laitostoimitussopimuksen mukaisesti laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt ovat yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista. Laitostoimittajan viimeksi lokakuussa 2017 päivittämän aikataulun mukaan laitosyksikön säännöllinen sähkötuotanto alkaa toukokuussa 2019.

TVO valitsi kolmanteen laitosyksikköönsä EPR-teknologian vuonna 2003, ja laitostoimittaja käynnisti keväällä 2005 rakennustyöt sitoutuen käynnistämään laitosyksikön sähköntuotannon keväällä 2009. Olkiluoto 3 on valmistumassa näin kymmenen vuotta myöhässä. Päivän Lehti kirjoitti viimeisimmästä aikataulusta tässä.

Kommentoi Facebookissa