Olympiakomitealla itsetutkiskelun paikka – Jan Vapaavuori kertoi tärkeästä muutoksesta

Jan Vapaavuori toimii Suomen Olympiakomitean puheenjohtajana. (Kuva Pertti Nisonen)

Skandaalin kurimuksessa oleva Suomen Olympiakomitea tiedotti avoimemmasta tiedotuspolitiikastaan.

URHEILU Häirintäskandaalin takia Suomen Olympiakomitean huippu-urheilujohtajan paikalta eroamaan joutuneen Mika Lehtimäen tapaus on pakottanut Olympiakomitean syvään itsetutkiskeluun. Olympiakomitea onkin ryhtynyt toimenpiteisiin maineensa kiillottamiseksi.

Olympiakomitean hallitus on päättänyt keskustelutilaisuuden järjestämisestä jäsenjärjestöjen johdolle 2. toukokuuta sekä vastauksesta opetus- ja kulttuuriministeriön selvityspyyntöön. Lisäksi hallitus on päättänyt aloittaa pöytäkirjojensa julkaisemisen, mikä tuo Olympiakomitean tiedotuspolitiikan huomattavasti avoimemmaksi. Se on tärkeä muutos.

Päätöksen mukaan pöytäkirjat julkaistaan Olympiakomitean kotisivuilla sen jälkeen, kun ne on tarkastettu. Hallituksen kokouksista julkaistaan jatkossakin tiedote kokousta seuraavana päivänä, ja lisäksi jäsenjärjestöille, liikunnan ja urheilun verkostoille ja medialle järjestetään säännöllisesti striimattuja infotilaisuuksia, joissa kerrotaan hallituksen työstä ja muista ajankohtaisista asioista.

– Haluamme lisätä avoimuutta hallituksen työskentelystä tiedottamisessa. Julkaisemme pöytäkirjat eilisestä kokouksesta alkaen ja linkitämme ne myös Olympiakomitean sivuilta löytyviin hallitustiedotteisiin, kertoo Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori tiedotteessa.

Hallitus kävi keskustelun viime aikoina julkisuudessa olleista epäasiallisen käytöksen ja häirinnän tapauksista. Keskustelussa todettiin, että kaikki esillä olleet ja Olympiakomitean tietoon tulleet tapaukset on selvitetty Olympiakomitean sisällä, ja niistä kaksi on jo siirretty riippumattomaan ulkopuoliseen tutkintaan, jonka toteuttaa SUEK.

Kolmas tapahtumakokonaisuus, joka liittyy Mika Lehtimäkeen, viedään myös hallituksen 30.3. tekemän päätöksen mukaisesti riippumattoman ulkopuolisen tahon tutkintaan. Asiasta on käyty keskusteluja SUEKin kanssa, mutta kuten SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson on 6.4. julkisuudessa ilmoittanut, SUEK ei ole tarkoituksenmukainen taho Lehtimäen tapauksen tutkintaan.

Lisäksi Olympiakomitean jäsenjärjestöt ovat ilmoittaneet halunsa olla mukana ulkopuolisen selvityksen tilaamisessa. Näiden seikkojen pohjalta hallitus päätti keskustelutilaisuuden järjestämisestä jäsenjärjestöjen johdolle.

– Keskustelutilaisuus järjestetään 2. toukokuuta. Tilaisuudessa keskustellaan Mika Lehtimäen tapauskokonaisuudesta ja sovitaan toimintatavasta ulkopuolisen selvityksen tilaamisessa. Lisäksi tilaisuudessa keskustellaan huippu-urheiluyksikön tulevasta organisoitumisesta, puheenjohtaja Vapaavuori kertoo.

Hallitus totesi, että opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Suomen Olympiakomitealta selvitystä siitä, ovatko yhteisön säännöt linjassa hyvän hallinnon periaatteiden kanssa ja onko Suomen Olympiakomitean johto menetellyt huippu- urheiluyksikön johtajan nimityksessä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti, huomioiden toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys.

Ministeriö on myös pyytänyt selvittämään, miten Suomen Olympiakomitea toimeenpanee vastuullisuusohjelmaansa organisaation johdossa, muussa hallinnossa sekä toiminnassa, erityisesti huomioiden turvallinen toimintaympäristö ja sukupuolten välinen tasa-arvo sekä miten järjestössä on puututtu ja jatkossa puututaan epäasialliseen käyttäytymiseen.

Teksti Otto Palojärvi/ Olympiakomitean tiedote

Lue myös: Olympiakomitea valitsi uuden toimitusjohtajansa

Kommentoi Facebookissa