Omien näppien alla on miljardibisnes – Sipilän hallituksella on ikioma kassa ilman parlamentaarista valvontaa

Menestynyt liikemies pääministeri Juha Sipilä on kohdannut ongelmia poliittisella urallaan.

Menestynyt liikemies pääministeri Juha Sipilä on kohdannut ongelmia poliittisella urallaan. (Kuva AOP)

Uuden yhtiön avulla omistajaohjausministeri hallitsee miljardeja ohi eduskunnan – myös liikenneverkkoyhtiötä.

VALTIONYHTIÖT Pääministeri Juha Sipilä on kompuroinut vaikeudesta toiseen, sillä yhä uudestaan esiin on noussut kysymyksiä esteellisyyksistä ja sidonnaisuuksista eri yhtiöihin. Voisi kuvitella, että kiireisen pääministerin olisi helpompaa keskittyä oikeisiin töihin – sen sijaan että saa vähän väliä selitellä serkkujen firmoja, lasten omistuksia tai matkaseuralaisiaan.

Omistajaohjaus ei yleensä ole edes kuulunut pääministerille, vaan sitä on työnnetty monen eri ministerin hoidettavaksi. Viimeisimmissä hallituksissa valtion omistajaohjauksesta on vastannut kehitysministeri.

Kyse on vallasta – ja rahasta. Ja kysymys on todella suurista rahoista. Vuosina 2007–2015 valtio sai omistamistaan yhtiöistä tuloja 10,5 miljardia euroa sekä osakkeiden myynnistä 4,6 miljardia.

Valtiolla on osakeomistuksia 15 pörssiyhtiöstä, joista kolmelle eduskunta on aiemmin asettanut omistusosuuden alarajaksi 50,1 prosenttia. Yhtiöt ovat Finnair, Fortum ja Neste, ja valtion omistus on ollutkin aivan alarajan tuntumassa. Valtion suoran omistuksen arvo näissä yhtiöissä on 11,2 miljardia euroa.

Noteeraamattomia yhtiöitä on 20, ja erityistehtäviä hoitavia yhtiöitä 28. Tähän viimeiseen ryhmään kuuluvat sellaiset yhtiöt kuten Solidium, Terrafame, Yleisradio – ja Vake Oy.

Vake Oy on viime vuoden lopulla valtion omistuksia hallinnoimaan perustettu kehitysyhtiö. Nimen olisi toki voinut valita paremminkin, sillä Vake Oy:n edellinen haltija, huittislainen lampunvalmistaja, meni konkurssiin kaksi vuotta sitten.

Sipilän rooli omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä herätti hämmennystä sekä Fortumiin että Terrafameen liittyvissä kytköksissä.
Sipilän rooli omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä herätti hämmennystä sekä Fortumiin että Terrafameen liittyvissä kytköksissä. (Kuva Fortum)

Valtion kehitysyhtiö?

Joulukuussa 2016 eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen, jossa miljardien arvosta valtion omistamaa yritysvarallisuutta sekä niistä saatavia myyntivoittoja ja osinkotuloja siirrettiin valtion uuteen kehitysyhtiöön.

Valtioneuvosto antoi 29.12.2016 Vake Oy:n toimiohjeen. Valtiolliseen kehitysyhtiöön siirrettävään omaisuuteen kuuluivat osakkeet Arctiasta, Postista, Nesteestä, Vaposta, Altiasta, Ekokemistä, Kemijoki Oy:stä, Nordic Morning -osakeyhtiöstä sekä Raskoneesta. Aluksi siirtyi siis yhdeksän yhtiön kautta 2,5 miljardin edestä yritysvarallisuutta.

”Neste Oyj:n ja Vapo Oy:n osakkeita 16,7 %. Nämä siirretään yhtiöön vuoden 2017 alkupuolella heti kun omistajaohjauslaki on saatu muutettua ja uusi omistamisen 33,4 %:n raja määriteltyä ja eduskunnan suostumus näiden osakkeiden luovutukseen on saatu.”

”Posti Group Oyj:n 49,9 %:n, Arctia Oy:n 49,9 %:n ja Kemijoki Oy:n 50,1 %:n osuudet sekä Raskone Oy:n, Altia Oyj:n, ja Nordic Morning Oyj:n osakkeista 100 %. (Ekokem Oyj:n 34,1 %:n omistus siirrettiin Vake Oy:öön elokuun lopussa 2016, minkä jälkeen nämä osakkeet myytiin aiemmin sovituin kaupallisin ehdoin Fortum Oyj:lle.)”

Uudet omistusrajat

Sipilän hallitus oli päättänyt siis myös uusista omistusrajoista. Neste-omistuksen alaraja laski 50,1 prosentista 33,4 prosenttiin. Uuden alarajan ylittävä osuus eli 16,7 prosenttia osakkeista siirtyy Vakeen. Ilmoituksen jälkeen Nesteen osakekurssi nousi 40 prosenttia.

Talouselämä huomioi, että politiikka vaikuttaa Nesteeseen muutoinkin kuin omistusten kautta. Hallitusten linjaukset uusiutuvien polttonesteiden käytöstä vaikuttavat suoraan Nesteen markkinoihin. Jotkut analyytikot ovatkin ennustaneet, että Neste jaetaan kahtia, jolloin bioliiketoiminta myydään sijoittajille.

Jos valtio myisi Nesteestä 16,7 prosentin osuutensa, se toisi Sipilän näppien alle noin puolitoista miljardia euroa. Kun Vaken kautta on jo myyty Ekokem-omistus Fortumille, yhtiön käytettäväksi tuli tuolloin 200 miljoonan euron myyntitulo.

Sipilän erityisellä myyntilistalla on jo pitkään ollut valtion sijoitusyhtiö Solidiumin omistusten myynti. Solidiumilla on osuuksia suomalaisista suuryrityksistä noin 7,8 miljardin euron arvosta. Vaikka luvut ovat heikentyneet, viime vuosiin asti valtio on saanut noin 800 miljoonan euron vuosittaisen tuoton.

Jos liikenneministeri Anne Bernerin liikenneverkkoyhtiö perustetaan, se on jälleen uusi yhtiö Sipilän hallituksen omistajaohjaukseen.
Jos liikenneministeri Anne Bernerin liikenneverkkoyhtiö perustetaan, se on jälleen uusi yhtiö Sipilän hallituksen omistajaohjaukseen. (Kuva AOP)

Pääministeri päättää

Vakella ei ole vielä toimitusjohtajaa eikä henkilökuntaa. Rekisteröitymistä varten koottiin valtioneuvoston kanslian virkamiehistä väliaikainen hallitus – tulevan hallituksen valinnan valmistelee talouspoliittinen ministerivaliokunta, mutta siitä päättää ainoastaan omistajaohjausministeri.

Kehitysyhtiössä on aktiivisesti toimiessaan 6 jäseninen hallitus. Kehitysyhtiön hallituksen jäseniksi valitaan henkilöitä näiden asiantuntemuksen perusteella valtioneuvoston asettamien tasa-arvotavoitteiden mukaisesti. Kehitysyhtiön hallituksen valitsemisen käsittelee valmistavasti talouspoliittinen ministerivaliokunta toisin kuin muiden valtio-omisteisten yhtiöiden osalta. Hallituksen nimittäminen on omistajaohjausministerin ratkaisuvallassa.”

Kauppalehti on todennut, että valtion kehitysyhtiö Vake Oy toimii täysin eduskunnan budjettivallan ulkopuolella, käytännössä vain omistajaohjauksesta vastaavan ministerin peukalon alla. Joitain asioita käsitellään hallituksessa, mutta epäselväksi jää, mikä päätäntävalta jää enää edes hallitukselle, sillä toimiohjeen mukaan päätöksen voi tehdä myös omistajaohjausministeri.

”Yhtiöiden määrältään tai merkitykseltään huomattavat ostot ja myynnit käsitellään talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Kehitysyhtiön yhtiöomistuksia koskevat päätökset tekee omistajaohjausministeri ja valtioneuvoston yleisistunto.”

Järjestely on poikkeuksellinen länsimaisessa demokratiassa – itse asiassa se ei ole länsimaista demokratiaa. Suomi on kuin Sipilän hallituksen johtama yhtiö. Asiaa ovat kritisoineet niin Valtiontalouden tarkastusvirasto, Lainsäädännön arviointineuvosto kuin myös Keskuskauppakamari.

Uusi yhtiö näppien alle?

Nykyisellä hallituksella on hirvittävä kiire siirtää valtion omaisuutta osakeyhtiöihin, ja samalla kauemmaksi eduskunnan valvonnasta. Asiaa eduskunnassa esiteltäessä hallitukselta tivattiin, onko Vake Oy oikeasti myyntiyhtiö päinvastaisista kehitysyhtiöpuheista huolimatta. Näin Vaken toimiohje:

”Kehitysyhtiön tehtävänä on saada valtion yhtiöihin sijoittama pääoma kiertämään nykyistä aktiivisemmin.”

Sipilä itse kiersi vastauksen toteamalla, että eduskunnan antaman omistuksen alarajan alle ei voida mennä. Sen sijaan Sipilän mukaan kehitysyhtiö mahdollistaa nopean toiminnan esimerkiksi silloin, jos tarvitaan uusi valtionyhtiö.

– Meillä on mahdollisuus nopeasti tehdä päätöksiä uudesta valtionyhtiöstä, jos esimerkiksi päätämme, että sote-tietojärjestelmäalusta vaatii uuden valtionyhtiön, vastasi Sipilä.

Soteen on vielä aikaa, mutta seuraavan suunnitelman kuulemme jo huomenna, kun liikenneministeri Anne Berner esittelee oman liikenneverkkoyhtiönsä, LiVe Oy:n.

Jos LiVe Oy perustetaan, se on valtionyhtiö. Ja valtionyhtiön omistajaohjauksesta vastaa hallituksen omistajaohjausministeri. Sipilän hallitus pystyy näin pitämään koko liikenneverkkoyhtiönkin omissa näpeissään – ja poissa eduskunnan valvovan silmän alta.

  • Lähteenä käytetty Valtioneuvoston julkaisuja sekä Talouselämän, Kauppalehden, MTV:n ja Yleisradion artikkeleita. EDIT 1.5.2017: Mika Lintilästä tuli omistajaohjausministeri.

Kommentoi Facebookissa