Onneksi olkoon veronmaksaja – tästä päivästä lähtien tienaat itsellesi!

Tästä päivästä lähtien vuoden loppuun saakka kansalaisten tulot jäävät kokonaan omaan käyttöön.

Tästä päivästä lähtien vuoden loppuun saakka kansalaisten tulot jäävät kokonaan omaan käyttöön. (Kuva Fotolia)

Tiistai 13.6. on veronmaksajan juhlapäivä, alkuvuosi on tehty töitä yhteiskunnalle.

VEROTUS Tiistaina 13. kesäkuuta vietetään Suomessa perinteistä veronmaksajan taksvärkkipäivää. Tästä päivästä lähtien vuoden loppuun saakka kansalaisten tulot jäävät kokonaan omaan käyttöön; alkuvuosi on laskennallisesti paiskottu töitä yhteisen hyvinvoinnin rahoittamiseksi.

Kuluvana vuonna kokonaisveroasteen arvioidaan Suomessa olevan 43,6 prosenttia suhteessa kansantuotteeseen, kun mukaan lasketaan valtion, kuntien ja kirkon tuloverot, kulutusverot sekä lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Tämä prosentti tulee vuoden 2017 työpäivistä laskettuna täyteen taksvärkkipäivänä 13.6. Valtiovarainministeriön kevään suhdanne-ennusteen mukaan veroaste on tänä vuonna 43,1 prosenttia. Kun tähän lisätään muun muassa kirkollisverojen vaikutus, päädytään taksvärkkipäivän laskennassa pohjana olevaan 43,6 prosenttiin.

Veronmaksajain Keskusliitto kertoo, että veronmaksajan taksvärkkipäivää on Suomessa vietetty vuodesta 1981 lähtien. Tuolloin kansantalouden veroaste oli 37,3 prosenttia. Alkuvaiheessa päivän vietto ajoittui toukokuulle, 1980-luvun lopussa kesäkuun alkupäiviin. Tällöin Suomen veroaste oli lähellä EU-maiden keskitasoa.

Viime vuosina taksvärkkipäivä on veroasteen nousun vuoksi siirtynyt juhannusviikon läheisyyteen. Suomen veroaste on ollut viime vuosina noin viisi prosenttiyksikköä korkeampi kuin EU15-maiden veroasteiden keskiarvo.

Kommentoi Facebookissa