Onnettomuusuhkailmoitus: ”Raaseporin tasoristeys suljettava välittömästi liikenteeltä”

Puolustusvoimien maastokuorma-auton sekä kiskobussin välisessä tasoristeystörmäyksessä menehtyi kolme varusmiestä ja yksi junan matkustaja.

Puolustusvoimien maastokuorma-auton sekä kiskobussin välisessä tasoristeystörmäyksessä menehtyi kolme varusmiestä ja yksi junan matkustaja. (Kuva AOP)

Onnettomuustutkintakeskus toteaa tasoristeyksen olevan erityisen vaarallinen.

ONNETTOMUUSTUTKINTA Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt Liikenteen turvallisuusvirastolle ja Liikennevirastolle turvallisuustutkintalain 25 §:n mukaisen ilmoituksen onnettomuusuhasta, joka liittyy Raaseporissa Skogbyn tasoristeyksessä 26.10.2017 tapahtuneeseen neljän ihmisen kuolemaan johtaneeseen onnettomuuteen.

Puolustusvoimien maastokuorma-auton sekä kiskobussin välisessä törmäyksessä menehtyi kolme varusmiestä ja yksi junan matkustaja. Päivän Lehti kirjoitti tapauksesta muun muassa tässä.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkijat havaitsivat onnettomuuden paikkatutkinnassa Skogbyn tasoristeyksen olevan erityisen vaarallinen. Tien ja radan kohtauskulmaksi mitattiin 43 astetta. Ratateknisten määräysten mukaan kulman tulee olla vähintään 58,5 astetta, mutta yleensä 72–90 astetta.

Paikkatutkinnassa todettiin myös, että lähestyttäessä tasoristeystä idästä kohti valtatietä 25, näkemä oikealle Karjaan ja onnettomuusjunan tulosuuntaan nähden muuttuu tasoristeystä lähestyttäessä, ollen kahdeksan metriä ennen ulointa kiskoa 480 metriä.

Paikalla junilla on maksiminopeutena 120 km/h. Näkemäasetuksen mukaan 480 metriä vastaava suurin sallittu junan nopeus on 80 km/h ja 120 km/h vastaava näkemä on 720 metriä. Lisäksi valtatien läheisyys, 47 metriä tasoristeyksestä, vaikeuttaa tasoristeyksen ylittämistä.

Edellä mainitut seikat aiheuttavat turvallisuustutkinnan mukaan suuren onnettomuusriskin, joten tasoristeykselle tulisi tehdä turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Siihen saakka, kunnes tasoristeyksen olosuhteet on parannettu, tulisi tasoristeyksen olla suljettu liikenteeltä, jotta ei tapahtuisi uusia onnettomuuksia.

Kommentoi Facebookissa