Pääministeri Sanna Marin linjasi Isis-palautukset – ”Ulkoministerin erityisedustaja tekee kotiuttamisratkaisut”

Pääministeri Sanna Marinin mukaan hallituksen selkeä tahtotila on kotiuttaa lapset niin pian kuin mahdollista.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan hallituksen selkeä tahtotila on kotiuttaa lapset niin pian kuin mahdollista. (Kuva Kosti Keistinen/ Valtioneuvoston kanslia)

Hallitus julkaisi kymmenen kohtaa käsittävät periaatteet suomalaisten kotiuttamisesta al-Holin leiriltä.

ISIS-PALAUTUKSET Hallitus on linjannut periaatteet  suomalaisten kotiuttamisesta al-Holin leiriltä. Linjauksen pohjalta laaditaan valtioneuvoston periaatepäätös valtioneuvoston yleisistunnon hyväksyttäväksi. Pääministeri Sanna Marin kertoi, että hallituksen selkeä tahtotila on kotiuttaa lapset niin pian kuin mahdollista.

Syyriassa olevalla kurdien vartioimalla al-Holin leirillä on kymmenkunta Suomesta lähtenyttä naista ja heillä noin kolmekymmentä lasta. Suojelupoliisi on arvioinut palaavat niin sanotut Isis-vaimot turvallisuusriskiksi.

Valtioneuvoston linjaukset suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä:

1 Viranomaistoiminta pyrkii aktiivisesti kaikissa tilanteissa turvaamaan, että noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta, perustuslakia ja Suomen muuta lainsäädäntöä sekä kansainvälistä oikeutta mukaan lukien ihmisoikeussopimukset, lasten oikeuksia koskevat sopimukset ja muu soveltuva kansainvälinen oikeus.

2 Toimivaltainen viranomainen asiassa on ulkoministeriö ja ulkoministerin nimeämä erityisedustaja, joka johtaa viranomaistoimintaa ja siinä tehtävää viranomaisyhteistyötä sekä tekee kotiuttamisratkaisut Suomen lainsäädännön nojalla.

3 Ratkaisut, joita toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä kunkin henkilön kotiuttamiseksi, perustuvat tapauskohtaiseen yksilölliseen harkintaan ja sitä toteuttaviin viranomaisarviointeihin ja päätöksiin.

4 Viranomaistoiminnan tavoite on turvata kaikissa tilanteissa lapsen etu. Tämän takaamiseksi asiassa tehdään saumatonta yhteistyötä lastensuojeluviranomaisten kanssa lastensuojelulain nojalla.

5 Osana tapauskohtaista yksilöllistä harkintaa toimivaltainen viranomainen pyrkii kaikin käytössä olevin tiedoin ja toimin varmistamaan, ettei kotiutettavista henkilöistä koidu turvallisuusuhkaa Suomessa asuville henkilöille. Viranomaisten velvollisuuksiin kuuluu perustuslain mukaisesti myös menetellä niin, että Suomessa oleskelevien turvallisuus ei vaarannu. Perustuslaissa on turvattu jokaisen henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus ja turvallisuus. Suomalaisviranomaiset antavat tarvittavan tuen ja tiedon harkintaa varten.

6 Hallituksen lähtökohta on auttaa lapsia. Velvoitetta vapaaehtoisesti alueelle menneiden aikuisten avustamiseen ei ole.

7 Suomessa toimivaltaiset viranomaiset tutkivat ja arvioivat mahdolliset rikosoikeudelliset vastuut.

8 Hallitus arvioi tarpeet lainsäädännön muutoksiin liittyen terroristiseen toimintaan sekä tekee tarvittavat korjaukset lainsäädäntöön.

9 Tämän linjauksen pohjalta ulkoministeriö uusii erityisedustajan mandaatin ja ulkoministeriön toimintalinjauksen.

10 Tämä päätös on yleinen ohjaus, se ei ole oikeudellisesti velvoittava eikä se koske lastensuojelun tarvetta ja toimia yksilötasolla tai muutakaan yksilön oikeutta koskevaa asiaa.

Hallitus vastaa tiistaina eduskunnassa opposition esittämään välikysymykseen al-Hol-asian hoidosta. Aikaisemmin presidentti Sauli Niinistö on kertonut vahvana kantanaan, että valtion velvoitteet eivät ulotu Isis-vaimojen palauttamiseksi.

Lisäksi oikeuskansleri Tuomas Pöysti on aloittanut tutkinnan tapahtuneesta ja ulkoministeri Pekka Haaviston toiminnasta asiassa.

Lue myös: Presidentti Niinistö kommentoi Isis-palautuksia – ”Pohjoismaissa linjana on ollut se, että haetaan orpoja ja sairaita lapsia”

Kommentoi Facebookissa