Paikallislehtien artikkelit ovat suosittuja koko maassa – jos niille vain annetaan mahdollisuus

Suosituimmat paikallisaiheista verkossa julkaistut testiartikkelit olivat lämminhenkisiä tarinoita. (Kuvituskuva Fotolia)

Kun hätä on suuri, ensimmäiseksi soitetaan poliisille ja heti seuraavaksi paikallislehden toimittajalle.

MEDIA Digitaalinen media on muuttanut journalismin muotoa koko maailmassa, ja lukijatottumusten nopea siirtyminen painetuista lehdistä verkkomedioihin on vaihtunut vallankumouksesta jatkuvaan kehitykseen. Nopeamman tiedonvälityksen eduilla ja monipuolisten sovellusten lähes rajattomalla kapasiteetilla on ollut kuitenkin myös kääntöpuolensa.

Perinteinen journalismi on monin paikoin joutunut taistelemaan olemassaolostaan, kun painettuihin lehtiin tukeutuneita paikallismedioita on lopetettu tai yhdistetty emoyhtiöiden suurempiin sanomalehtiin. Kulujen karsimiseksi paikallismediat ovat enenevässä määrin joutuneet julkaisemaan keskustoimituksista tuotettua monistettua, persoonatonta materiaalia.

Uunituoreessa University of Northamptonin MBA-koulutukseen liittyvässä tutkimusprojektissa haluttiin selvittää, voisiko kehityssuunnan kääntää toisinpäin. Yksinkertaistettuna – voisivatko paikallislehtien artikkelit kiinnostaa digitaalisesti laajempaa lukijakuntaa, ja onko paikallisia tarinoita mahdollista julkaista valtakunnallisesti myös kannattavasti.

Tutkimuksessa julkaistiin paikallisista aiheista tehtyä tai paikallisesti tuotettua materiaalia verkkoalustalla, ja verrattiin lukijajakaumaa sekä suosiota yleisempiin artikkeleihin, joita ei ollut personoitu alueellisesti. Testiaikana tavoitettiin verkossa kaikkiaan yli 700 000 lukijaa, joista suurimman ryhmän eli 33,5 prosenttia muodostivat 25-34-vuotiaat henkilöt, lähes yhtä paljon miehiä kuin naisiakin.

Etukäteen määritellyn aikaisempaan julkaisutoimintaan tukeutuvan kannattavuusrajan ylitti kolmannes testiin valituista artikkeleista, sen saavutti 37,5 prosenttia ja alitti 29,2 prosenttia. Kannattavia julkaisuja oli näin yhteensä 70,8 prosenttia eli yli kaksi kolmannesta, selkeä enemmistö artikkeleista.

Suosituimmat paikallisaiheista verkossa julkaistut testiartikkelit olivat lämminhenkisiä tarinoita, muun muassa kertomus puolukoita poimivasta hyväntekijästä, rattijuopon nuoren uhrin selviytymistarina sekä suuresta populaatiosta pelastettu kissanpentu. Artikkelia, jossa nuori nainen pyöräili 1400 kilometrin matkan nimettyjen kaupunkien kautta, luettiin eri puolilla Suomea lähes täsmälleen saman maantieteellisen jakauman mukaan, kuin paikkakuntiin sitoutumatontakin uutismateriaalia. Artikkelien suosiossa ei näin ollen ollut minkäänlaista maantieteellistä korrelaatiota.

Tutkimus osoitti, että suurelta osin nuorista aikuisista koostuva lukijakunta arvosti verkkojulkaisuissa pehmeitä arvoja ja human interest -journalismia, toisin kuin usein luullaan. Mediakentän monipuolisuus ylläpitää lisäksi sananvapautta, jossa mahdollisimman monella ihmisellä myös syrjäseuduilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluvaksi.

Tutkimukseen haastateltu kaupunkilehden päätoimittaja muistuttikin, että yksi tärkeimmistä paikallismedian arvoista on demokratia. Kaupunkilehti tavoittaa tasapuolisesti niin rikkaat kuin köyhätkin, ja luottamus on rakennettu ehkä jo vuosikymmenten aikana. Kun hätä on suuri, ensimmäiseksi soitetaan poliisille ja heti seuraavaksi paikallislehden toimittajalle.

Paikallislehtien artikkeleiden julkaiseminen ainoastaan lehden omalla verkkosivustolla palvelee lukijoita, mutta tuo yksinään silti vain harvoin merkittävää tuottoa. Verkkosivuston kokonaiskävijämäärä itsessään on yleensä liian alhainen, vain muutamalla pääosin pääkaupunkiseudulla julkaistavalla paikallismedian omalla sivustolla on riittävä lukijakunta.

Sen sijaan, että paikallislehdet julkaisisivat persoonatonta muualla toimitettua yleismateriaalia, toiminta olisi mahdollista kääntää ennakkoluulottomasti ympäri. Paikallislehtien artikkelit ovat suosittuja ja tuottavia, jos ne julkaistaan esimerkiksi emolehden verkkosivuilla, joissa on suurempi peruslukijakunta. Tämä toisi lisätuloja paikallismedialle, ja mahdollistaisi omalta osaltaan sen selviytymistä.

Tutkimus näkee mahdollisuuden myös uudelle ansaintalogiikalle, paikallismedioiden yhteisen julkaisuportaalin perustamiselle, joka voisi julkaista kannattavasti osallistujamedioiden tuottamia artikkeleita yhteisin voimin tavoitetulle suuremmalle lukijakunnalle.

  • Kari Kallonen: Digital Media Evolution. Exploring new business opportunities and revenue generation models for syndicated articles of neighbourhood newspapers (2022). University of Northampton. Kirjoittaja on Päivän Lehden päätoimittaja.

Lue myös: Kotimainen musiikki soi keikoilla ja maakuntaradioissa – Ylen kotimaisuusaste nousi selvästi korona-aikana

Kommentoi Facebookissa