Paimenviikoille hakemuksia lähes 15 000 – elämyksellinen luonnonsuojelu kiinnostaa suomalaisia

Hiidenmaan tila oli suosituin Paimenviikko-kohteista. (Kuva Mirja Nylander)

Paimenviikolla ihmiset viettävät vanhalla maatilalla viikon laiduneläinten kaitsijoina.

PAIMENVIIKOT Metsähallituksen Paimenviikot olivat tänäkin vuonna suosittuja: lomaviikoille tuli 14 492 hakemusta ja hakijoitakin oli 2238. Niin hakemusten kuin hakijoiden määrä oli kuitenkin hieman pienempi kuin viime vuonna. Vuoden 2024 Paimenviikkoja haettiin erityisesti Itä-Suomen kohteille.

Paimenviikolla ihmiset viettävät perinneympäristössä eli vanhalla maatilalla tai laidunalueella maksullisen viikon laiduneläinten, kuten lampaiden, lehmien ja hevosten, kaitsijoina. Paimenten askareina on tarkkailla eläinten yleiskuntoa ja huolehtia siitä, että laiduntavat eläimet saavat vettä.

Teemalomien suosio pysyi korkeana, vaikka hienoista laskua viime vuoteen olikin sekä hakemusten että hakijoiden määrässä. Metsähallitus sai Paimenviikkojen hakemuksia perinneympäristöjen hoitajiksi yhteensä 14 492 – vuonna 2023 hakemuksia oli 15 525 – ja hakijoitakin oli yhteensä 2 238. Yksi hakija pystyi hakemaan halutessaan kaikkia tarjolla olevia Paimenviikkokohteita.

– On hienoa nähdä, että luonnonsuojeluaiheinen loma kiinnostaa suomalaisia näin paljon! Moni ottaa mukaansa perheenjäseniä ja kavereita viikon kustannuksia ja yhteisiä lomatunnelmia jakamaan. Monella kohteella onkin majoitusta kokonaiselle porukalle, kiteyttää Paimenviikkojen koordinaattori Leena Hiltunen Metsähallituksesta.

Paimenviikkoja arvotaan yhteensä 169 viikkoa toukokuusta syyskuuhun. Paimenviikkokohteita on 15 ympäri Suomen. Eniten Paimenviikkojen hakemuksia tuli Itä-Suomessa sijaitseviin kohteisiin, joiden kärkipäässä ovat Neitvuori-Luonterin luonnonsuojelualueen Hiidenmaan tila sekä Kolin kansallispuiston Seppälän tila.

Ainoa Paimenviikkokohde, joka kasvatti viime vuodesta hakijamääräänsä hienoisesti, oli Luutsaaren vuokratupa Isojärven kansallispuistossa.

– Suosituimmat Paimenviikkokohteet ovat parin viime vuoden ajan sijainneet Itä-Suomessa, aiemmin ne olivat Lapin kohteita. Ehkä taustalla on se, että matkakustannukset halutaan pitää pienempinä. Se voisi selittää Pirkanmaalla sijaitsevan Isojärven kohteenkin suosiota, pohtii Leena Hiltunen.

Paimenviikot ovat paitsi lomaviikkoja, samalla myös kiinnostavia ja elämyksellisiä tapoja osallistua luonnonsuojeluun. Paimenten ansiosta perinneympäristöjen laiduneläinten yleiskunnon tarkkailu onnistuu luotettavasti. Eläinten omistajien tai Metsähallituksen henkilökunnan ei ole tarve käydä säännöllisesti perinneympäristökohteilla tarkistamassa eläinten kuntoa.

Perinneympäristöt ovat Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä, ja ne tarjoavat elinympäristön suurelle määrälle lajeja, jotka tarvitsevat avointa tilaa. Suurin työ on lampailla, lehmillä ja hevosilla, jotka laiduntavat kohteilla ja pitävät perinnemaiset avoimina.

Paimenviikot arvotaan hakijoiden kesken. Paimenviikkojen arvontaan osallistuneet saavat Metsähallitukselta tiedon tuloksesta viimeistään maaliskuun puolivälissä. Paimenviikot ovat maksullisia, ja niistä saadut tulot käytetään kyseisen kohteen ja sitä ympäröivän luonnonsuojelualueen hoitoon.

Metsähallitus hoitaa valtion luonnonsuojelualueilla perinneympäristöjä yli 5 000 hehtaarin alalla ja monikäyttömetsissä noin sadalla hehtaarilla. Metsähallitus auttaa perinnebiotooppien hoidossa myös yksityisillä suojelualueilla noin 7 000 hehtaarin alalla.

Lue myös: Poliisi epäilee, että susi on tapettu ajamalla yli moottorikelkalla – korvaussumma tuhansia euroja

Paimenkohteet ja hakemukset

Suluissa vuoden 2023 luvut

Neitvuori-Luonterin luonnonsuojelualue, Hiidenmaan tila 1183 (1236)

Kolin kansallispuisto, Seppälän tila 1124 (1216)

Kolin kansallispuisto, Lakkalan tila 1089 (1156)

Isojärven kansallispuisto, Luutsaaren vuokratupa 1070 (1066)

Koloveden kansallispuisto, Huhtiniemen talo 1069 (1144)

Lemmenjoen kansallispuisto, Kaapin Jounin tila 1064 (1115)

Utsjoki, Välimaan saamelaistila 1057 (1113)

Evon retkeilyalue, Onnin maja vuokratupa 1012 (1062)

Evon retkeilyalue, Mustajärven torppa 994 (1005)

Pyhä-Häkin kansallispuisto, Poika-ahon vuokratupa 960 (1000)

Syötteen kansallispuisto, Rytivaaran Rytitupa 805 (ei kohteena vuonna 2023)

Inari, Pielpajärven erämaakirkko 798 (872)

Oulujärven Ärjänsaari 772 (811)

Perämeren kansallispuisto, Kokko 763 (793)

Perämeren kansallispuisto, Paimentupa 732 (743)

Yhteensä 14 492 (15525)  

Kommentoi Facebookissa