Palolatikka, mäntyhuppukuoriainen ja muita harvinaisuuksia – Lapista löydetty kaksi uutta hyönteislajia Suomessa

Uhanalaisesta lapinpuupistiäisestä on Suomessa ainoastaan kymmenkunta havaintoa, joista valtaosa kymmenien vuosien takaa. (Kuva Niina Kiljunen/ Oulun yliopisto)

Viime kesän hyönteiskartoituksissa löytyi valtava joukko lajeja, joita ei ole aiemmin tavattu Lapissa.

HYÖNTEISET Metsähallitus selvitti viime kesänä hyönteisten, kuten perhosten ja kovakuoriaisten, sekä hämähäkkien esiintymistä Lapissa. Pääpaino kartoituksissa oli harvinaisten ja uhanalaisiksi taantuneiden lajien kartoittamisessa, mutta samalla tarkentuivat levinneisyystiedot monesta varsinkin Lapissa huonosti tunnetusta lajista.

Maastotöitä tehtiin toukokuun lopulta syyskuun alkuun yhden kartoittajan toimesta laajalla alueella Itä-Lapista Tenojoelle. Pääpaino kartoituksissa oli Sallan kansallispuiston vanhoissa metsissä, Urho Kekkosen kansallispuistossa viime kesänä tehdyllä ennallistamispolttokohteella sekä kahdella Kemijoen vesistöalueella sijaitsevalla tulvaniityllä. Näillä kohteilla lajistoa selvitettiin aktiivihavainnoinnin lisäksi erilaisilla pyydyksillä.

Maastokauden päätyttyä pyydysmateriaalia on syyskuusta alkaen määritetty eri lajiryhmien asiantuntijoiden toimesta. Kartoitusten tulokset ylittäneet lähes kaikki odotukset. Lapista tunnetaan nyt kaksi maalle uutta lajia sekä yli 150 muuta hyönteistä ja hämähäkkiä, joita ei ole aiemmin tavattu Sompion Lapin ja Kuusamon eliömaakunnissa.

Sompion Lapin eliömaakuntaan kuuluvat Sodankylän, Savukosken ja Pelkosenniemen kunnat sekä Kuusamon eliömaakuntaan Lapista Sallan ja Posion kunnat. Valtava uusien eliömaakuntahavaintojen määrä kertoo, kuinka huonosti monien hyönteisten levinneisyys ja elinympäristövaatimukset tunnetaan varsinkin Lapissa.

Maalle uudet lajit ovat suomenkielisiä nimiä vailla olevia Tachinidae ja Empididae-heimon kärpäsiä. Macquartia pubiceps on tähän asti tunnettu useassa maassa läntisessä Euroopassa, kun taas Rhamphomyia albonigra ainoastaan Venäjällä. Molemmat kärpäset löytyivät samalta joenrantaniityltä Pelkosenniemellä. Suomessa uusiksi lajeiksi on tarjolla ainakin kaksi muutakin lajia, mutta näihin asiantuntijoiden täytyy paneutua vielä tarkemmin.

Metsähallituksen suunnittelija, hyönteiskartoittaja Eerikki Rundgren asentamassa runkoikkunapyydystä ennallistamispolttokohteella Urho Kekkosen kansallispuistossa. (Kuva Eerikki Rundgren)

Lajistoltaan aivan erityisen arvokkaiksi kohteiksi osoittautuivat Kemijoen rannalla sijaitseva tulvaniitty Pelkosenniemellä sekä Urho Kekkosen kansallispuiston ennallistamispolttokohde Sodankylässä. Molemmista löytyi iso joukko harvinaisia, mutta myös lukuisia uhanalaisiksi ja silmälläpidettäviksi arvioituja lajeja.

UKK-puiston viimekesäisen ennallistamispolton onnistumisesta kertoo usean palanutta puuainesta vaativan harvinaisen ja uhanalaisen hyönteisen löytyminen kohteelta. Näistä kaksi – palolatikka ja mäntyhuppukuoriainen – on myös Euroopan unionin luontodirektiivin II-liitteen erityisiä suojelutoimenpiteitä vaativia lajeja.

Edellisen kerran palolatikka ja mäntyhuppukuoriainen on havaittu UKK-puistossa vuonna 2014 Jaurun varrella luontaisesti syttyneeltä paloalueelta. Iloinen yllätys oli myös maamme lajistosta hävinneeksi luullun Neoxorides varipes -nimisen loispistiäisen löytyminen samaiselta viime kesän ennallistamispolttokohteelta.

Myös Sallan kansallispuisto osoittautui hyönteislajistoltaan arvokkaaksi. Maamme uusimman kansallispuiston vanhoista metsistä löytyi uhanalaisia lajeja, joista ei Sallassa ole havaintoja suojelualueen ulkopuolelta. Entuudestaan miltei tutkimaton alue pitää sisällään todennäköisesti paljon muitakin harvinaisuuksia, joita ei yhden kesän aikana onnistuttu löytämään.

Hyönteiskartoitukset olivat osa Metsähallituksen luontopalveluiden lakisääteisiä tehtäviä tuottaa tietoa eliölajien ja näiden elinympäristöjen tilasta. Viime kesän kartoitukset osoittivat myös suojelualueiden merkityksen useille harvinaisille ja uhanalaisiksi taantuneille lajeille. Esimerkiksi Pelkosenniemellä kahdesta uhanalaisesta perhosesta ei ole havaintoja useampaan vuosikymmeneen muualta, kuin alueella sijaitsevilta suojelualueilta.

Hyönteiskartoitustyötä on tehty Beetles LIFE -suojeluhankkeessa.

Lue myös: Kansallispuistojen käyntimäärät ylittivät neljän miljoonan rajan – lihasvoimin yli tuhat kertaa maapallon ympäri

Kommentoi Facebookissa