Palveleva puhelin auttoi itsemurhaa hautovia jo 1960-luvulla

Palvelevan puhelimen asiakaskunta muuttui yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten myötä.

Palvelevan puhelimen asiakaskunta muuttui yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten myötä. (Kuva Fotolia)

Alkuvuosina esillä olivat avioliitto- ja alkoholiongelmat, myöhemmin henkiset vaikeudet.

MIELENTERVEYS Itsemurhien ehkäisytyötä ryhdyttiin suunnittelemaan Suomessa vasta 1960-luvulla. Kirkon Palveleva puhelin oli ensimmäinen organisoitu palvelu itsemurhavaarassa oleville. Helena Ojanperä-Samulin on tutkinut väitöskirjassaan, millä tavalla itsemurhien ehkäisy toteutui työssä vuosien 1965–1995 aikana ja mitä muutoksia Palvelevan puhelimen toiminnassa tapahtui.

Ensisijaisesti Palveleva puhelin tarjoaa asiakkailleen myötäelävää kuuntelemista, mahdollisuutta purkaa tunteitaan sekä keskustelumahdollisuutta etsiä ratkaisuja yhdessä. Silloin tällöin Palvelevaan puhelimeen on soittanut myös akuutissa itsemurhavaarassa olevia ihmisiä, joita on pystytty auttamaan hälyttämällä välitöntä apua. Itsemurha-aihetta käsiteltiin tutkimuskauden aikana noin viidessä prosentissa puhelinkeskusteluja.

Alkuaikoina soittajakunta oli naisvaltainen ja suurin ikäryhmistä varhaiskeski-ikäiset. Sittemmin asiakkaiden sukupuolijakauma tasoittui ja soittajien keski-ikä nousi vähitellen.

− Anonyymien soittojen raportointiin perustuvan tilastoinnin perusteella voi sanoa, että palvelun käyttäjät ovat olleet aivan ”tavallisia ihmisiä”. Kun alkuvuosina keskusteluissa olivat useimmin esillä avioliitto- ja alkoholiongelmat, alkoi näiden osuus vähentyä, ja keskeisimmiksi aiheiksi nousivat yksinäisyys, uskonnolliset kysymykset ja masentuneisuus, Ojanperä-Samulin toteaa.

Huomattavaa oli, että Palvelevan puhelimen asiakaskunta muuttui yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten myötä. 1980-luvulta alkaen psykiatrista hoitoa ryhdyttiin painottamaan avohoidon suuntaan ja sairaalapaikkoja vähennettiin.

− Tämä toi soittajien joukkoon lisää psyykkisistä vaikeuksista kärsiviä, kun taas lama-aika 1990-luvulla nosti esille taloudelliset vaikeudet ja työttömyyden. Vaikka itsemurhasta ei puhuttukaan kovin usein, monien ihmisten vaikea elämäntilanne olisi pitkään jatkuessaan saattanut johtaa itsemurhavaaraan, Ojanperä-Samulin jatkaa.

Vähitellen toiminta järjestettiin niin, että yhteydenotto olisi helppoa ja että apua olisi tarjolla samassa laajuudessa koko maassa. Toimintaa kehitettiin ja koordinoitiin Kirkon perheasiain toimikunnassa.

Palvelevan puhelimen työntekijöiden koulutuksessa itsemurhateema oli pysyvästi mukana niin perus- kuin jatkokoulutusvaiheessakin. Sen sijaan palvelun tiedotuksessa aihe ei ollut aina kovin selvästi esillä. Mainontaa kohdistettiin enemmän yksinäisille, ja esillä pidettiin Palvelevan puhelimen tarjoamaa yhteyttä toiseen ihmiseen.

− Varsinkin suurimmissa kaupungeissa oli ajoittain ruuhkaa niin, että soittaja kuuli vain varattu-äänen. Tästä syystä palvelua ei uskallettu mainostaa kovin näkyvästi, koska ei voitu taata, että soittajalle vastataan heti. Näin asiakkaiksi jäivät ne, jotka tunsivat palvelun ennestään ja jaksoivat myös yrittää uudelleen, jos eivät päässeet heti keskustelemaan, Ojanperä-Samulin arvioi.

Tälläkin hetkellä toiminnassa olevalle palvelulle on tarvetta. Soittoja on enemmän kuin mihin pystytään vastaamaan.

Kommentoi Facebookissa