Paperiliiton ja Metsäteollisuuden neuvottelut katkesivat – työtaistelu alkaa ylityökieltona

Paperiteollisuuden työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30. syyskuuta.

Paperiliitto ja Metsäteollisuus ovat käyneet jo pitkään kiistaa työehtosopimuksista. (Kuva Fotolia)

Paperiliitto sanoo sille tarjotun ainoastaan ota tai jätä -pakettia ilman neuvottelumahdollisuutta.

TYÖEHTOSOPIMUKSET Paperiliitto ilmoitti eilen Metsäteollisuus ry:lle katkaisevansa neuvottelut paperiteollisuuden työehtosopimuksesta. Lisäksi paperiteollisuuden työehtosopimusta noudattavilla työpaikoilla alkaa ylityökielto perjantaina 3.11. kello 06.00.

Paperiliitto ilmoittaa saaneensa Metsäteollisuudelta kaksi sopimusesitystä ilman mitään neuvottelumahdollisuutta.

– Neuvottelutuloksen saavuttaminen Metsäteollisuus ry:n kanssa edellyttäisi käytännössä kaikkien työnantajapuolen vaatimusten hyväksymistä sellaisenaan, Paperiliiton tes-neuvottelukunta perustelee neuvottelujen katkaisemista.

Paperiliiton mielestä Metsäteollisuus ry:n tavoitteena näyttää olleen alusta saakka syntyvän työriidan saattaminen valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi. Tähän viittaisi osaltaan myös se, että Metsäteollisuuden työmarkkinavaliokunta on ollut yksimielinen valitun neuvottelulinjan suhteen.

Paperiliitto hermostui jo Metsäteollisuuden aikaisemmasta, nollalinjalla olleesta ehdotuksesta. Nyt tarjolla oli kaksivuotinen sopimus 1,5 prosentin vuosikorotuksilla, tai 14 kuukauden sopimus yhden prosentin korotuksella.

Työehtosopimusneuvotteluiden katkeaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että paperiteollisuudessa on niin sanottu sopimukseton tila. Paperiteollisuuden työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30. syyskuuta.

Metsäteollisuus pitää erittäin valitettavana Paperiliiton päätöstä, jolla se katkaisi keskiviikkona neuvottelut ja julisti ylityökiellon. Metsäteollisuus vahvistaa tehneensä Paperiliitolle keskiviikkona kaksiosaisen sopimusesityksen, mutta se haluaisi myös edelleen jatkaa neuvotteluita.

– Ilmoitettu työtaistelutoimi on Metsäteollisuus ry:n mielestä tarpeeton. On ensiarvoisen tärkeää, että Paperiliitto ry palaa neuvottelupöytään viipymättä, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen.

Metsäteollisuus ry:n mielestä pelkkä ilmoitus ylityökiellosta voi heikentää Suomen mainetta luotettavana kauppakumppanina.

Kommentoi Facebookissa