Parannuksia passintarkastuksiin EU:n ulkorajoilla – tietojärjestelmällä pyritään estämään laitonta maahanmuuttoa

Tiedot henkilöistä, joiden pääsy Eurooppaan on evätty, säilytetään kolmen vuoden ajan.

Tiedot henkilöistä, joiden pääsy Eurooppaan on evätty, säilytetään kolmen vuoden ajan. (Kuva AOP)

Yhdellä rajalla pysäytettyjen henkilöiden saapuminen Eurooppaan toisen ulkorajan kautta halutaan estää.

PASSINTARKASTUS Euroopan parlamentti tuki keskiviikkona täysistuntoäänestyksessä sähköisen rajanylitystietojärjestelmän perustamista Schengen-alueen ulkorajojen passintarkastusten nopeuttamiseksi. Järjestelmään kootaan tietoja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten matkoista.

Rajanylitystietojärjestelmään tallennetaan tiedot alueelle saapumisesta ja poistumisesta sellaisten EU:hun saapuvien matkustajien osalta, jotka eivät ole EU-kansalaisia. Uusilla säännöillä helpotetaan laittomaan maahanmuuttoon ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen puuttumista

Järjestelmään tallennetaan muun muassa nimi, sormenjäljet ja kasvokuva. Tietojen tallentamiseen ei vaikuta se, vaaditaanko matkustajalta viisumia vai ei.

– Rajanylitystietojärjestelmän myötä rajanylityksestä tulee nopeampaa. Sen avulla myös terroristien ja muiden väärennettyjä henkilöllisyyksiä käyttävien rikollisten havaitsemisesta tulee helpompaa, hankkeen esittelijä espanjalainen Agustín Díaz De Mera sanoo.

Järjestelmä korvaa passien leimaamisen ja nopeuttaa rajanylitystä. Samaan aikaa järjestelmän odotetaan edesauttavan yli sallitun pituuden ajan EU:ssa oleskelevien henkilöiden ja identiteettivarkaiden kiinnijäämistä. Rajanylitystietojärjestelmän avulla on jatkossa vaivattomampaa varmistaa, että lyhyiden oleskelujen sallittu pituus – 90 päivää 180 päivän aikana – ei ylity.

Tiedot henkilöistä, joiden pääsy Eurooppaan on evätty, säilytetään kolmen vuoden ajan. Tietoja voidaan käyttää terroritekojen tai vakavien rikoksien estämiseen tai tutkintaan.

Uuteen järjestelmään tallennetut tiedot jaetaan muiden rajantarkastuspisteiden kanssa ja näin voidaan estää yhdellä rajalla pysäytettyjen henkilöiden saapuminen Eurooppaan toisen ulkorajan kautta.

Raja- ja viisumiviranomaisilla on pääsy tietojärjestelmään. Tiedot ovat myös Europolin käytettävissä. Kansallisilla turvapaikkaviranomaisilla ei ole pääsyä tietojärjestelmään.

Rajanylitystietojärjestelmän uskotaan olevan käytössä vuonna 2020.

Kommentoi Facebookissa