Parisuhde on tärkeä miesten itsetunnon kannalta – ”Avioliitto on yhteydessä parempaan mielenterveyteen”

Parisuhde sinänsä lienee tärkeämpi kuin sen virallinen status.

Parisuhde sinänsä lienee tärkeämpi kuin sen virallinen status. (Kuvituskuva Fotolia)

Tutkimuksen mukaan sinkkuna oleminen ja ero olivat miehillä riskitekijöitä masennusoireille.

PARISUHDE Sinkut ja eronneet kokevat mielenterveytensä heikommaksi kuin avioliitossa elävät. Havainto tuli esiin erityisesti miehillä, ja se koski yhtälailla sekä nuoria aikuisia että keski-ikäisiä miehiä.

Seurustelusuhteessa ja avoliitossa olevien kokemus mielenterveydestään ei juuri eronnut avioliitossa olevista, mikä voi viitata siihen, että parisuhde sinänsä on tärkeämpi kuin sen virallinen status. Tämä selvisi suomalaisessa seurantatutkimuksessa, jossa tutkittiin parisuhdestatuksen ja mielen hyvinvoinnin yhteyttä.

Vaikka eri ikävaiheissa parisuhteilla on erilaisia merkityksiä ja odotuksia, ei tutkimustuloksissa juuri löytynyt eroja eri ikävaiheiden välillä. Miehillä yhteydet olivat kuitenkin selvempiä kuin naisilla. Miehillä sinkkuna oleminen ja ero olivat riskitekijöitä masennusoireille ja huonommalle itsetunnolle systemaattisesti läpi elämän.

– Miehillä löytyi viitteitä myös sille, että vain avioliitto olisi yhteydessä parempaan mielenterveyteen, kun naisilla puolestaan seurustelu ja avoliitto eivät näyttäneet eroavan avioliitosta mielen hyvinvoinnin kannalta, sanoo väitöskirjatutkija Jenna Grundström THL:stä.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, millainen merkitys parisuhteen laadulla oli parisuhdestatuksen ja mielen hyvinvoinnin yhteydessä. Kaiken kaikkiaan merkitys oli vähäinen, mikä voi johtua siitä, että parisuhteen laatu oli tutkittavilla varsin hyvä.

Tutkimuksessa lähestyttiin mielen hyvinvointia niin negatiivisesta kuin positiivisesta näkökulmasta, jossa negatiivisena mielen hyvinvoinnin mittarina olivat masennusoireet ja positiivisena mielen hyvinvoinnin mittarina itsetunto.

Tutkimus perustuu vuonna 1983 aloitettuun Stressi, kehitys ja mielenterveys -seurantatutkimukseen, jossa yhtä tamperelaisnuorten ikäluokkaa on tutkittu 16-, 22-, 32-, 42- ja 52-vuotiaana.

Lue myös: Parisuhdeongelmat kohottavat rintasyöpäkuoleman riskiä – myönteiset asiat alentavat

Kommentoi Facebookissa