Parisuhdeongelmat kohottavat rintasyöpäkuoleman riskiä – myönteiset asiat alentavat

On mahdollista, että ihminen on sairastumisen jälkeen haavoittuvampi ja ikävät tapahtuvat vaikuttavat häneen voimakkaammin kuin muulloin.

On mahdollista, että ihminen on sairastumisen jälkeen haavoittuvampi ja ikävät tapahtumat vaikuttavat häneen voimakkaammin kuin muulloin. (Kuva Fotolia)

Psykososiaalisilla tekijöillä on tutkimuksen mukaan vaikutusta rintasyövästä selviytymiseen.

TERVEYS Suomen syöpärekisterin ja Helsingin yliopiston yhteisessä tutkimuksessa selvitettiin merkittävien elämäntapahtumien vaikutusta rintasyöpäkuolleisuuteen. Tutkimuksen kohteena oli sekä kielteisiksi että myönteisiksi koettuja elämäntapahtumia, kuten läheisen kuolema, avioero, uusi ihmissuhde tai uusi harrastus.

Joidenkin ikävien elämäntapahtumien, kuten parisuhdeongelmien, havaittiin olevan yhteydessä lievästi kohonneeseen rintasyöpäkuoleman riskiin. Jotkin myönteisiksi koetut tapahtumat, kuten uusi harrastus, sitä vastoin alensivat rintasyöpäkuolleisuutta. Koettu lapsen tai äidin kuolema oli myös yhteydessä suurentuneeseen rintasyöpäkuoleman riskiin nuoremmilla, alle 55-vuotiailla vastaajilla.

Kielteisistä tapahtumista rintasyöpäkuolleisuuteen vaikuttivat pääsääntöisesti vain asiat, jotka tapahtuivat sairastumisen jälkeen. On mahdollista, että ihminen on sairastumisen jälkeen haavoittuvampi ja ikävät tapahtumat vaikuttavat häneen voimakkaammin kuin muulloin.

Havaittu elämäntapahtumien vaikutus rintasyöpäkuolleisuuteen antaa aiheen nykyistä kokonaisvaltaisempaan hoitojen suunnitteluun ja potilaan seurantaan, jossa psykososiaaliset tekijät huomioidaan aikaisempaa paremmin.

– Erityisesti niiden potilaiden henkiseen hyvinvointiin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, jotka kohtaavat vaikeita elämäntilanteita pian diagnoosin jälkeen, tutkija Sanna Heikkinen Syöpärekisteristä sanoo.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä Suomessa. Vaikka siitä selviytyminen on merkittävästi parantunut viime vuosina, on se edelleen myös suomalaisten naisten yleisin syöpäkuoleman syy.

Tutkimus oli väestölähtöinen ja perustui kyselyyn ja rekisteriaineistoihin. Vuonna 2009 toteutetussa kyselytutkimuksessa kartoitettiin koettuja merkittäviä elämäntapahtumia, tiedot syöpätapauksista ja syöpäkuolemista saatiin Syöpärekisteristä ja Tilastokeskuksesta. Epidemiologisissa analyyseissä oli mukana yhteensä yli 8 000 rintasyöpään sairastunutta naista.

Kommentoi Facebookissa