Passi katoaa, turvallisuus huolettaa… ulkoministeriö auttoi uhreja ja ulkomailla vangittuja

Matkustusilmoitus.fi on palvelu, jossa ulkomaille matkustavat tai muuttavat suomalaiset voivat antaa matka- ja yhteystietonsa ulkoministeriölle.

Matkustusilmoitus.fi on palvelu, jossa ulkomaille matkustavat tai muuttavat suomalaiset voivat antaa matka- ja yhteystietonsa ulkoministeriölle. (Kuva Fotolia)

Lähes 100 000 suomalaista teki ulkoministeriölle matkustusilmoituksen viime vuonna.

MATKAILU Ulkoministeriön suurlähetystöissä ja konsulaateissa kirjattiin vuonna 2016 noin 55 000 konsulipalvelua. Myös edustustojen virka-ajan ulkopuolista päivystystä hoitavaan päivystyskeskukseen tuli kuluneen vuoden aikana useita tuhansia yhteydenottoja. Yleisimmin apua tarvitaan edelleen passin katoamisen tai muun matkustusasiakirjoja koskevan ongelman vuoksi.

Edustustojen palveluiden kysyntä pysyi kokonaisuudessaan suunnilleen edellisvuoden tasolla. Matkustusasiakirjoihin liittyvien ongelmien vuoksi kaikkiaan 17 289 suomalaista kääntyi edustustojen puoleen vuonna 2016.  Edustustot myönsivät yhteensä 19 195 uutta passia.

Vuonna 2016 yli 96 000 suomalaista teki ulkoministeriölle matkustusilmoituksen, mikä on lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Matkustusilmoitus.fi on palvelu, jossa ulkomaille matkustavat tai muuttavat suomalaiset voivat antaa matka- ja yhteystietonsa ulkoministeriölle. Vuoden aikana ulkoministeriö lähetti ilmoituksen tehneille tietoja ja toimintaohjeita yhteensä 65 kriisitilanteessa eri puolilla maailmaa.

Ministeriön julkaisemat matkustustiedotteet, joissa kerrotaan kohdemaan turvallisuustilanteesta, ovat edelleen ulkoministeriön verkkosivujen luetuinta sisältöä.

Viime vuoden aikana edustustoissa ja ministeriössä käsiteltiin yhteensä 501 kuolemantapausta. Ulkomailla sairastuneista ja tapaturmaan tai onnettomuuteen joutuneista edustustojen apua tarvitsi 1 175 henkilöä. Edustustot avustivat myös 856 rikoksen uhriksi joutunutta. Lisäksi ulkomailla pidätettyjä tai vangittuja suomalaisia avustettiin 364 kertaa.

Konsulipalvelulain mukaan apua annetaan Suomen kansalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville ulkomaalaisille. Ensisijainen avustamistapa on neuvonta. Tarvittaessa Suomen edustustot voivat avustaa esimerkiksi yhteydenpidossa, tietojen saamisessa, sairaanhoitoon pääsemisessä sekä välttämättömän, tilanteen vaatiman muun avun saamiseksi.

Ulkoministeriö suosittelee kaikille ulkomailla matkustaville suomalaisille kattavan matkavakuutuksen ottamista ja vakuutusehtojen tarkistamista jo ennen matkaa.

Kommentoi Facebookissa