Yrittäjät haluavat mallia otettavan Ruotsin ja Viron veroratkaisuista

Viron yritysveromallia monet pitävät kannustavampana yrittäjyyteen.

Viron yritysveromallia monet pitävät kannustavampana yrittäjyyteen. (Kuva Enterprise Estonia)

Riskinottokykyä kasvuun tarvitaan, suurimmalla osalla osinkotulot ovat alle 10 000 euroa.

VEROTUS Suomen Yrittäjien hallitus katsoo, että Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan viime viikolla julkaisemissa verosuosituksissa on ongelmia yritysten kasvun ja yrittäjyyden näkökulmasta.

Suomen osinkoverojärjestelmä kannustaa listaamattomia yrityksiä vahvistamaan omavaraisuuttaan, sillä näillä on usein rajallinen pääsy rahoitusmarkkinoille. Osinkoverotus on sidottu yritysten nettovarallisuuteen.

Yritys voi jakaa osinkoa alemmalla verolla kahdeksan prosenttia nettovaroista, enintään 150 000 euroa. Noin 80 prosentilla YEL-yrittäjistä osinko on nykyisin alle 10 000 euroa ja huojennuksen yltäminen esimerkiksi 150 000 euron osinkoihin edellyttää lähes kahden miljoonan euron nettovarallisuutta, mikä on erittäin harvinaista pk-yrityksissä.

VATT ja Etla esittävät, että yrittäjähuojennusta eli osinkoveron laskennassa käytettyä kahdeksan prosentin tuottoastetta alennetaan tai se poistetaan kokonaan. Suomen Yrittäjien hallituksen mukaan esitys voi johtaa nykyisten kasvukannusteiden nopeaan heikentymiseen listaamattomissa yrityksissä. Se voi olla kohtalokasta yrittäjyyteen kannustamisen kannalta. Veronkiristys myös haittaa kasvua.

– Jos yrityksiä halutaan kannustaa kasvuun ja investointeihin, jotka tuottavat hyvin ja joihin siksi sisältyy aina myös riskiä, tuottoasteen on oltava korkeampi kuin riskittömälle sijoitukselle – esimerkiksi sijoitusasunnolle – saadun tuoton, Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo.

Talouskasvuaan vahvistaakseen Suomi tarvitsee enemmän yrittäjäriskin ottajia. Siihen pitää kannustaa, eikä leikata näitä kannustimia. Yrittäjien mielestä on syytä ottaa mallia sekä Ruotsin että Viron veromalleista.

– Yrityksillä pitää olla paremmat mahdollisuudet varautua kasvuun siten, että tulosta voi siirtää esimerkiksi varaukseen investointeja ja käyttömenoja varten. Näin voidaan kannustaa kasvamaan erityisesti omalla pääomalla. Se on tärkeää pk-yrityksissä, joissa ei ole vierasta pääomaa aina saatavilla, Mäkynen sanoo.

Suomen Yrittäjien hallitus muistuttaa, että pienissä tai aloittavissa yrityksissä ei kyetä luomaan riittäviä varoja, jotka toimisivat velkojen vakuutena. Maan hallituksen tulisi päättää kevään puolivälitarkastelussa veromuutoksesta, joka kannustaa kasvuun ja lisää luottamusta talouteen.

– Pelkkä yhteisöveron alentaminen esimerkiksi 18 prosenttiin ei riitä lisäämään kasvua pienyrityksissä.

Samoin tulisi selvittää mahdollisuus nostaa arvonlisäverollisen toiminnan raja 20 000 euroon ja liukuvan huojennuksen raja 50 000 euroon.

– Tämä kannustaisi pienyrittäjyyteen, joka kasvaa, koska myöskään työmarkkinoilla ei ole kyetty toteuttaman riittäviä joustoja.

Kommentoi Facebookissa