Perintäyhtiö toimi lainvastaisesti ja menetti lupansa – myös kuluttaja-asiamies puuttui toimintaan

Alektum on muun muassa kasvattanut velallisen perintäkuluja lainvastaisesti lähettämällä velalliselle maksullisia perintäkirjeitä enemmän, kuin perintälain perusteella on sallittua.

Alektum on muun muassa kasvattanut velallisen perintäkuluja lainvastaisesti lähettämällä velalliselle maksullisia perintäkirjeitä enemmän, kuin perintälain perusteella on sallittua. (Kuva Fotolia)

Alektum on perinyt saatavia, jotka liittyvät puhelimessa ja verkossa tehtyihin sopimuksiin.

PERINTÄTOIMINTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto on peruuttanut Alektum Oy:n toimiluvan harjoittaa perintätoimintaa. Perintäyhtiön toiminnassa on ilmennyt toistuvasti vakavia puutteita, ja perintäyhtiö on osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta lakia, hyvää perintätapaa ja valvovan viranomaisen päätöksiä kohtaan.

Alektum Oy on muun muassa perinyt riitautettuja saatavia, antanut velalliselle harhaanjohtavaa tietoa sekä jatkanut lainvastaisten perintäkulusaatavien perintää. Yhtiö on jatkanut lainvastaista menettelyä aluehallintoviraston antamien varoitustenkin jälkeen.

Päätös on toimitettu Alektum Oy:lle 10.1.2019 ja perintätoiminta on pitänyt lopettaa samasta päivämäärästä alkaen. Päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia. Päätöksiä toimiluvan peruuttamisesta on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Yhtiö saa suorittaa vain välttämättömiä perintätoimenpiteitä, joita tarvitaan perintätoiminnan loppuun saattamiseksi. Perintäyhtiö voi vastaanottaa suorituksia maksuvaatimuksista, jotka on lähetetty ennen tiedoksisaantia, ja tilittää ne toimeksiantajalle.

Myös kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää Alektum Oy:tä perimästä kestotilauksiin liittyviä perintäkuluja perintälain vastaisesti. Alektum on kasvattanut velallisen perintäkuluja lainvastaisesti lähettämällä velalliselle samaan sopimukseen perustuvien, perättäisten maksamatta jääneiden tavaralähetyserien perinnässä maksullisia perintäkirjeitä enemmän, kuin perintälain perusteella on sallittua. Alektum on perinyt näistä maksuvaatimuskirjeistä osin myös suurempia kustannuksia, kuin lain mukaan on mahdollista.

Alektum on perinyt saatavia, jotka liittyvät kuluttajien puhelimessa ja verkossa tekemiin sopimuksiin. Kuluttajat ovat tilanneet sukkia, alushousuja, partakoneenteriä, terveysravinteita ja laihdutustuotteita kestosopimuksilla muun muassa Westerfield-, MMBG– ja Fennotuonti -nimisiltä yrityksiltä. Usein sopimus on sisältänyt edullisen tai ilmaisen näytelähetyksen, jonka jälkeen sopimus on jatkunut toistaiseksi tai määräaikaisesti voimassaolevana.

Kun kuluttajat ovat jättäneet lähetettyjen tuotteiden laskut maksamatta, yritykset ovat siirtäneet laskujen perinnän Alektumille. Alektum on käsitellyt jokaista samaan tilaussopimukseen perustuvaa muutaman kymmenen euron hintaista tavaralähetystä erillisenä sopimuksena. Esimerkiksi 10 tavaraerälähetyksen perintäkulut ovat olleet 210 euroa.

Kuluttaja-asiamies katsoo Alektumin menettelevän perintälain vastaisesti. Perintälaki rajoittaa samaan tilaussopimukseen liittyvien maksullisten maksuvaatimusten määrän lähtökohtaisesti kahteen.

Lue myös: Nyt jää myös asuntolainoja maksamatta – maksuhäiriöisten määrä jo yli 380 000 henkilöä

Kommentoi Facebookissa