Poliisi epäilee kolmea kansanedustajaa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – yksi vapautui rikosepäilyistä

Juha Mäenpään, Päivi Räsäsen ja Hussein al-Taeen esitutkinnat jatkuvat, Ano Turtiainen vapautettiin rikosepäilyistä.

Juha Mäenpään, Päivi Räsäsen ja Hussein al-Taeen esitutkinnat jatkuvat, Ano Turtiainen vapautettiin rikosepäilyistä. (Kuvat Eduskunta)

Tutkintapyynnöt oli tehty Päivi Räsäsestä, Hussein al-Taeesta, Juha Mäenpäästä ja Ano Turtiaisesta.

RIKOSEPÄILYT Julkisuudessa on ollut esillä kolmeen kansanedustajaan kohdistuvat rikosepäilyt, ja poliisi on aloittanut esitutkinnan kaikissa näissä tapauksissa. Henkilöitä epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja kyseiset kansanedustajat ovat kristillisdemokraattien Päivi Räsänen, SDP:n Hussein al-Taee sekä perussuomalaisten Juha Mäenpää.

Ensimmäisessä tapauksessa poliisille tehdyn rikosilmoituksen perusteella selvitetään, onko Päivi Räsänen  syyllistynyt kesäkuussa julkaisemallaan Twitter-viestillä rikokseen. Viesti kuvaa Helsinki Pride -tapahtumaa synnin ja häpeän nostamiseksi ylpeyden aiheeksi sekä kyseenalaistaa kirkon osallistumisen tapahtumaan. Ilmoittajan mukaan viesti on vähemmistöihin kohdistuva suvaitsemattomuuden ilmaus.

Toisessa tapauksessa Hussein al-Taeen Facebook-viesteistä tehtiin tutkintapyyntö Valtakunnansyyttäjänvirastolle, josta se siirrettiin poliisille. Tutkintapyynnön mukaan kansanedustaja on syyllistynyt rikokseen viesteillään, joissa mainitaan eri etnisiä ryhmiä. Helsingin poliisi suoritti Valtakunnansyyttäjänviraston ohjeesta esiselvityksen siitä, onko syyteoikeus vanhentunut vuosina 2011–2012 julkaistujen viestien osalta.

Kolmannessa tapauksessa Juha Mäenpää piti eduskunnan täysistunnossa kesäkuussa puheenvuoron, jossa hän käsitteli turvapaikanhakijoita. Poliisille on tehty rikosilmoituksia, joiden mukaan kansanedustaja syyllistyi puheenvuorollaan kiihottamiseen kansaryhmää vastaan. Kansanedustaja vertasi puheessaan tiettyyn etniseen ryhmään ja tiettyyn uskontokuntaan kuuluvia turvapaikanhakijoita torjuttaviin eli haitallisiin vieraslajeihin.

Jos syyttäjä päätyy syyteharkinnassa syytteen nostamiseen, on eduskunnan äänestettävä, antaako se suostumuksen asettaa kansanedustaja syytteeseen valtiopäivätoimessa tehdystä teosta.

Sen sijaan poliisi ei epäile perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiaista rikoksesta. Yksityishenkilö teki Helsingin poliisille tutkintapyynnön, joka kohdistui kansanedustajan eduskunnan suuressa salissa 12.6.2019 pitämään puheenvuoroon, kansanedustajan Facebook-julkaisuun sekä medialle annettuihin kommentteihin. Tutkintapyynnön tekijän näkemyksen mukaan kansanedustaja oli iloinnut näissä yhteyksissä 1 400 ihmisen menehtymisestä ebolaepidemian vuoksi Afrikassa.

Päätöksen tehneen tutkinnanjohtajan mukaan Turtiaisen puheenvuorossa eduskunnassa ja Turtiaisen lausumissa medialle oli kyse hallitusohjelman ja kehitysyhteistyön arvostelusta, ja siten sallitusta sananvapauden käytöstä. Turtiaisen Facebook-julkaisu sisälsi piirteitä, jotka saattaisivat joissain tilanteissa mahdollisesti merkitä kiihottamisrikoksena rangaistavaa kansanryhmän solvaamista. Julkaisussa on kyse hänen ilmastonmuutokseen, luonnonlakeihin ja väestönkasvuun liittyvistä mielipiteistä, jotka voidaan perustellusti nähdä häiritsevinä, huolestuttavina ja arvostelulle alttiina.

Tämä ei kuitenkaan automaattisesti merkitse sitä, että ne olisivat kiihottamisrikoksena rangaistavia. Turtiaisen lausumat eivät tässä tapauksessa kohdistu kiihottamisrikoksen tunnusmerkistössä suojattuun ihmisryhmään. Asiassa ei siten ole syytä epäillä kiihottamista kansanryhmää vastaan eikä mitään muutakaan rikosta, joten esitutkintaa ei aloiteta.

Lue myös: Poliisi ei käynnistä esitutkintoja ihmisroska-puheesta – ei syytä epäillä rikoksesta

Kommentoi Facebookissa