Poliisi paljasti useita pimeitä takseja viikonlopun aikana – vievät leivän lakeja noudattavilta yrittäjiltä

Luvattomat taksit vievät leivän lakeja noudattavien yrittäjien pöydästä.

Luvattomat taksit vievät leivän lakeja noudattavien yrittäjien pöydästä. (Kuva Anne Anttila)

Oulun talousalueella liikennöi viikoittain useita kymmeniä harmaata taloutta harjoittavia takseja.

TAKSIT Poliisi paljasti useita niin kutsuttuja pimeitä takseja viikonlopun aikana Oulussa. Luvattomat taksit vievät leivän lakeja noudattavien yrittäjien pöydästä.

Poliisi iski valvonnalla ilman liikennelupaa henkilöitä kuljettaviin ajoneuvoihin. Liikenteessä tavattiin useita ajoneuvoja, jotka kuljettivat henkilöitä korvausta vastaan ilman vaadittavaa liikennelupaa ja taksinkuljettajan ajolupaa. Lisäksi ajoneuvojen rekisteröintivelvollisuus luvanvaraiseen liikenteeseen oli laiminlyöty.

Poliisin selvitysten perusteella Oulun talousalueella liikennöi viikoittain useita kymmeniä harmaata taloutta harjoittavia takseja, jotka eivät hoida ammattimaiseen liikenteenharjoittamiseen liittyviä elinkeino- ja arvonlisäveroja sekä muita takseille kuuluvia velvoitteita, kuten vakuutusmaksuja ja yritysten kirjapitovelvollisuutta. Tällöin viranomaiset eivät myöskään voi valvoa niiden toimintaa.

Poliisi korostaa kuitenkin, että pimeät taksit ovat olleet ongelma jo ennen takseja koskevan lainsäädännön muuttumista.

Luvatonta henkilöliikennettä harjoittaneet saivat sakon ja heidän toiminnastaan tehtiin ilmoitus Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, verottajalle ja Liikennevakuutuskeskukselle. Valvontaiskun tulosten perusteella Oulun poliisilaitos tulee jatkamaan säännönmukaisesti taksiliikenteen valvontaa.

Lue myös: Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin – ”Taksisääntelyä uudistetaan ja ongelmiin puututaan”

Taksia koskevia määräyksiä

Henkilöliikennettä taksilla harjoitettaessa tulee olla voimassa oleva yrityskohtainen taksiliikennelupa, jonka Traficom myöntää hyvämaineiselle henkilölle vakavaraisuusperustein.

Taksia koskee taksivalaisinvelvoite, jos niitä käytetään takseille tarkoitetuilla alueilla ja joukkoliikenne- /taksikaistoilla.

Hinnoitteluperuste on ilmoitettava.

Taksamittari ei ole pakollinen, jos hinnoista sovitaan.

Hinta on kuitenkin ilmoitettava aina, jos matka maksaa yli 100 euroa, ja vastuu siitä on palvelun tarjoajalla.

Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi on oltava asiakkaan näkyvillä auton sisällä.

Kuljettajalla tulee olla taksinkuljettajan ajolupa ja hänen tulee varmistua matkustajan turvallinen ajoneuvoon tulo ja siitä poistuminen, sekä tarjota matkustajalle hänen tarvitsemaansa apua.

Kuljettajalla tulee olla myös riittävä vuorovaikutus- ja kielitaito, sekä oltava kyky ottaa huomioon matkustajan toimintarajoituksista johtuvat erityistarpeet.

Kommentoi Facebookissa