Poliisilaitokset saavat vanhusten hoitoon liittyviä ilmoituksia – ”Tutkittavana koko maassa noin 30 asiaa”

Poliisi suhtautuu aina vakavasti rikosepäilyihin, kun kyseessä on haavoittuva asianomistaja, kuten vanhus.

Poliisi suhtautuu aina vakavasti rikosepäilyihin, kun kyseessä on haavoittuva asianomistaja, kuten vanhus. (Kuva Fotolia)

Yhteistyö sekä tiedonvaihto poliisin ja valvontaviranomaisten välillä toimii hyvin.

VANHUSTENHOITO Poliisilla on tällä hetkellä tutkittavana koko maassa noin 30 asiaa, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti vanhusten hoitoon. Poliisi suhtautuu aina vakavasti rikosepäilyihin, kun kyseessä on haavoittuva asianomistaja, kuten vanhus.

Valviran ja Poliisihallituksen neuvottelussa maanantaina 18.2.2019 todettiin, että poliisin ja Valviran tehtävät ovat selkeät ja yhteistyö sekä tiedonvaihto poliisin ja valvontaviranomaisten välillä toimivat hyvin.

Poliisille tulevat vanhusten hoitoon liittyvät tehtävät ja niiden tutkinta hoidetaan poliisilaitoksissa aluevastuuperiaatteen mukaisesti, eikä niitä ole toistaiseksi ollut tarpeen poliisissa keskittää. Poliisi myös ilmoittaa valvontaviranomaiselle muun poliisitoiminnan yhteydessä tekemistään valvontaviranomaisen tehtäväalueeseen kuuluvista havainnoista, kuten aiemminkin on tehty.

Osa poliisin käsittelyssä olevista vanhusten hoitoon liittyvistä asioista on esiselvityksessä, osassa epäillään erilaisia rikoksia ja osa on loppulausuntovaiheessa siirtymässä syyteharkintaan.

Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Heikki Lausmaan mukaan näiden tutkintapyyntöjen ja tutkintojen määrissä ei ole ollut merkittäviä poikkeamia viime vuosina.

– Vanhusten hoitoon liittyviä rikosepäilyjä tulee poliisin tietoon vuosittain lähes jokaisessa poliisilaitoksessa muutamia. Tapaukset ovat yksittäistapauksia ja niiden rikosnimikkeet vaihtelevat.

Vanhusten hoidon valvonta kuuluu valvontaviranomaisille, joita ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot. Vanhuspalvelulaki velvoittaa toimijoita varmistamaan palveluidensa laadun myös omavalvonnalla.

Poliisi ei tee itsenäisesti hoitolaitosten valvontaa, mutta on velvollinen antamaan virka-apua valvontaviranomaiselle tarkastusten toteuttamisessa.

– Osa poliisin tutkintaan tulevista vanhusten hoitoon liittyvistä asioista tulee valvontaviranomaisten kautta. Poliisi saa ilmoituksia sekä omaisilta että muilta tahoilta ja voi ryhtyä esitutkintatoimenpiteisiin myös oma-aloitteisesti. Valvontaviranomaisilla on ilmoittajana toimimisen lisäksi tärkeä asiantuntijarooli poliisin tekemässä tutkinnassa, Lausmaa kertoo.

Jos epäilee vanhuksen hoitoon liittyvissä asioissa puutteita, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä hoitoyksikköön tai valvovaan viranomaiseen. Jos epäilee myös rikollista menettelyä, tulee ottaa yhteyttä paikalliseen poliisiin.

Lue myös: Orpo esittää vanhusten hoivaan ja päiväkotitoimintaan miljoonaa – ”Lisää henkilökuntaa valvontaan ja tarkastuksiin”

Kommentoi Facebookissa