Poliisiylijohtaja keskusteli sisäministerin kanssa ennen palautusten keskeyttämistä – ”Poliisi ottaa aikalisän Irakin osalta”

Migri on tehnyt selvityksiä Irakiin palanneiden turvapaikanhakijoiden tilanteista.

Migri on tehnyt selvityksiä Irakiin palanneiden turvapaikanhakijoiden tilanteista. (Kuva AOP)

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu ei koskenut poliisin toimintaa.

TURVAPAIKANHAKIJAT Poliisi pidättäytyy toistaiseksi osasta Irakiin tehtävistä maasta poistamisista, kuten Helsingin poliisilaitos lauantaina 16.11.2019 Twitterissä kertoi. Tilapäinen pidättäytyminen maasta poistamisista koskee vain turvapaikkaprosessissa tehtyjen maastapoistamispäätösten täytäntöönpanoja ja keskeytys on tilapäinen.

Poliisiylijohtaja on keskustellut asiasta sisäministerin kanssa ennen päätöstä. Poliisilla ei ole suunniteltuna palautuksia Irakiin lähiviikoille. Maasta poistamisissa Irakiin on ollut ennenkin taukoa. Edellisen kerran maasta poistamiset olivat hetkellisesti keskeytettynä viime syksynä Irakin tehdessä vastakäännytyksen, eli Irak ei ottanut vastaan poliisin palauttamia henkilöitä.

Poliisihallituksen yhdessä Helsingin poliisilaitoksen kanssa tekemä, Irakiin liittyvä, kaikkia poliisilaitoksia koskeva linjaus liittyy osaltaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tekemään ratkaisuun, jossa Suomen katsottiin rikkoneen ihmisoikeussopimuksen artiklaa, jonka mukaan kaikilla on oikeus elää sekä artiklaa, joka kieltää kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun.

‒ Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että poliisi ottaa aikalisän Irakin osalta maasta poistamisten täytäntöönpanossa. Kun saamme lisätietoa siitä, miten päätöksiä tekevät viranomaiset reagoivat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökseen, teemme päätöksiä maasta poistamisten mahdollisesta jatkamisesta, kertoo poliisitarkastaja Mia Poutanen Poliisihallituksesta.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu ei liittynyt poliisin täytäntöön panemaan maasta poistamiseen, eikä siten koskenut poliisin toimintaa. Poliisi on kuitenkin täytäntöönpanoviranomaisena viime kädessä velvollinen varmistamaan, ettei palautuskieltoa rikota.

Palauttamiskiellosta on ehdottomat ja velvoittavat säännökset useassa kansainvälisessä sopimuksessa, EU-lainsäädännössä sekä Suomen kansallisessa lainsäädännössä. Palautuskielto määrää, että ketään ei saa lähettää maahan, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Poliisin päätös pidättäytyä maasta poistamisen täytäntöönpanosta Irakiin koskee vain poliisin täytäntöön pantavaksi tulevia maasta poistamistilanteita eli vapaaehtoinen paluu Irakiin ja muihin maihin on edelleen mahdollista ja jokainen, joka haluaa noudattaa palautuspäätöstä ja palata vapaaehtoisesti, voi niin luonnollisesti tehdä.

Poliisi on syyskuun loppuun mennessä poistanut maasta 1960 maastapoistamispäätöksen saanutta noin 100 eri maahan. Tänä vuonna poliisi on poistanut Irakiin 46 henkilöä, joista saatettuna 17. Avustetun vapaaehtoisen paluun piirissä on palannut tänä vuonna Irakiin 176 ihmistä ja viime vuonna 449, näitä paluita organisoi Maahanmuuttovirasto ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.

Lue myös: Suomi hylkäsi turvapaikkaa koskevan hakemuksen – ei vastannut Euroopan ihmisoikeussopimuksia

Kommentoi Facebookissa