´Polis´ lukee poliisin uudessa virkamerkissä pienemmällä kuin ´Poliisi´ – ”Loukkaa ruotsin kielen yhdenvertaisuutta”

Turvallisuusviranomaisten käyttämät virkamerkit uudistuivat joulukuussa 2018.

Turvallisuusviranomaisten käyttämät virkamerkit uudistuivat joulukuussa 2018. (Kuva Poliisi)

Oikeusasiamiehen mukaan virkamerkit ja henkilökortit eivät ole kielellisten velvoitteiden mukaisia.

VIRKAMERKKI Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen ja pelastusviranomaisten 5.12.2018 käyttöön ottamat henkilökunnan virkamerkit ja henkilökortit eivät ole viranomaisten kielellisten velvoitteiden mukaisia.

Korteissa viranomaisen ja kortin nimi ovat ruotsiksi huomattavasti pienemmällä kirjasinkoolla kuin suomeksi. Kirjasinkoon puolesta toinen kansalliskielistä on oikeusasiamiehen mukaan käytännössä rinnastettu vieraaseen kieleen eli englantiin. Aiemmissa korteissa kansalliskieliä kohdeltiin yhdenvertaisesti

Oikeusasiamies painottaa, että kansalliskielten yhdenvertainen kohtelu on turvattu perustuslaissa ja kielilaissa. Kielilain perusteluissa puolestaan korostetaan sitä, että vähemmistökieltä ei saa syrjiä esimerkiksi siten, että sillä laadittu teksti on selvästi pienempää kuin enemmistökielinen teksti.

Oikeusasiamies on pyytänyt sisäministeriötä ja valtiovarainministeriötä sekä Väestörekisterikeskusta ilmoittamaan vuoden loppuun mennessä toimenpiteistään päätöksen johdosta.

Poliisin on tarvittaessa ilmaistava toimenpiteen kohteena olevalle henkilölle olevansa poliisi ja pyynnöstä esitettävä virkamerkkinsä, jos ilmaiseminen tai esittäminen on mahdollista toimenpiteen suorittamista vaarantamatta. Turvallisuusviranomaisten käyttämät virkamerkit uudistuivat joulukuussa 2018.

Lue myös: Tarkista juokseeko sinun passisi viisumisivulla hirvi? – Joutsenta esittävä vesileima voi olla väärin päin

Kommentoi Facebookissa