Presidentti Sauli Niinistö – ”Ei pitäisi olla niin, että epävarmuus tulevasta saa nuoret luopumaan perheen perustamisesta”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön piti Yhteisvastuukeräyksen avauspuheen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön piti Yhteisvastuukeräyksen avauspuheen. (Kuva Tasavallan presidentin kanslia)

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön Yhteisvastuukeräyksen avauspuhe 2.2.2020.

Hyvät kanssaihmiset!

Yhteisvastuukeräyksellä on jo 70 vuoden ajan autettu apua tarvitsevia, niin meillä Suomessa kuin maailman kriisialueillakin.

Sotien jälkeen keräyksen tuotolla autettiin sodan seurauksista ja katovuosista kärsineitä sekä Suomea jälleenrakentaneita.

Vuosikymmenten mittaan hyvinvointimme on vahvistunut. Samalla tietoisuutemme köyhyydestä ja hädästä maailmalla on kasvanut. Näistä syistä Yhteisvastuukeräys auttaa nykyisin paitsi kotimaassa myös maailman katastrofialueilla ja kehitysmaissa asuvia. Jokainen ihminen on yhtä arvokas.

Tänään käynnistyvän Yhteisvastuukeräyksen teema on vanhemmuuden tukeminen.

Keräystuotosta 40 prosenttia jää Suomeen. 60 prosenttia keräystuotosta ohjataan erilaisiin vanhemmuutta tukeviin toimiin maailman katastrofialueilla.

Hyvät kuulijat,

Vanhemmuuden tukeminen on vaikuttavaa, ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä.

Puhuttaessa vanhemmuudesta pitää muistaa, että keskustelua ei voi käydä ilman lapsia. Kun lapsilta ja nuorilta on kysytty mitä he itse toivovat, heidän vastauksensa on selkeä: enemmän yhteistä aikaa perheenä. Tavallista, rauhallista arkea, ei vanhemmuuden suorittamista. Arkea, jossa on hyvä ja turvallista olla.

Suomalaisten perheiden arki on moninaista. Yhteinen tehtävämme on rakentaa sellaista Suomea, jossa perheiden on hyvä elää ja he saavat tarvitsemansa tuen ja kannustuksen. Julkisten palveluiden, samoin kuin yhteisöjen ja järjestöjen merkitys on korvaamaton.

Matalan kynnyksen palveluilla tuetaan vanhemmuutta, jos tuen tarve jää ääneen sanomatta. Miten pystyisimme rohkaisemaan vanhempia ottamaan avun tarve puheeksi riittävän ajoissa? Tukea voi tarvita kuka vain, taustaan tai taloudelliseen asemaan katsomatta.

Vanhemmuuden peruskysymykset ja tehtävät ovat yhtäläisiä niin kehittyvissä maissa kuin Suomessakin. Haasteet ja vaikeudet ovat toki erilaisia.

Yhteisvastuun kansainvälisissä kohdemaissa vanhempien suurin huoli on usein se, mistä saada lapsille tarvittava ruoka ja koulutus. Yhteisvastuukeräyksellä näihinkin tarpeisiin vastataan. Vanhemmuus on yhtä tärkeää kaikkialla.

Hyvät kuulijat,

Suomalaisessa keskustelussa on viime aikoina puhuttu siitä, että monet nuoret pelkäävät vanhemmaksi tulemista. Vanhemmuuden vastuut ja velvoitteet koetaan raskaina.

Vanhemmuuteen liittyy monenlaisia paineita ja odotuksia. Työelämän ja perheen yhteensovittaminen on useissa lapsiperheissä vaativaa, harvoin kuitenkaan ylivoimaista. Maailman onnellisimmaksi arvioidussa maassa ei pitäisi olla niin, että epävarmuus tulevasta saa nuoret luopumaan perheen perustamisesta.

Meidän jokaisen vanhemman on hyvä aika ajoin miettiä tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen lohdullista kampanjatunnusta: Sinä riität!

Näillä sanoilla avaan Yhteisvastuukeräyksen.

Tasavallan presidentti

Sauli Niinistö

Lue myös: Suomessa tehtiin ennätysmäärä elinsiirtoja viime vuonna – nuorin luovuttaja 5-vuotias ja vanhin 82-vuotias

Yhteisvastuu 2020 tukee vanhemmuutta

Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin. Lapsen ja vanhemman välinen myönteinen suhde edistää lapsen kehitystä. Sen sijaan vanhemman yksinäisyys, stressi tai sosiaalisen tuen puute ovat riskitekijöitä koko perheen hyvinvoinnille. Tuen tarpeellisuudesta huolimatta monien isien ja äitien kokemus on, että arjen vanhemmuushaasteisiin tukea on saatavilla liian vähän.

Yhteisvastuu 2020 tekee ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tukemalla vanhemmuutta Suomessa ja maailman katastrofialueilla.

Keräystuotosta 40 prosenttia käytetään vanhemmuutta vahvistaviin matalan kynnyksen tukitoimiin Suomessa. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry sekä seurakunnat. Tuki voi olla esimerkiksi vertaistukea vanhemmalle, perheen yhteinen harrastusmahdollisuus tai luotettavan aikuisen tuki kuormittuneille perheille.

Keräystuotosta 60 prosenttia ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Maailmalla tuetaan erityisesti naisten ja äitien koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamista.

https://www.yhteisvastuu.fi/

Kommentoi Facebookissa