Puhehäiriöihin on tarjolla tukea – vauvasta vaariin

Oppaaseen on koottu vinkkejä lapsen kielenkehityksen tukemiseen eri ikävaiheissa sekä mukavaan yhdessäoloon.

Oppaaseen on koottu vinkkejä lapsen kielenkehityksen tukemiseen eri ikävaiheissa sekä mukavaan yhdessäoloon. (Kuva Fotolia)

Juhlavuoden kunniaksi liitto lahjoittaa kaikille vauvaperheille Pienen kielipolku -oppaan.

TERVEYS Tänä vuonna tulee täyteen 40 vuotta Aivoliiton perustamisesta. Juhlavuoden suojelijana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja vuotta vietetään teemalla Aivot ja musiikki. Teema näkyy vuoden aikana laajalti Aivoliiton toiminnassa, esimerkiksi uudistuneissa jäsenlehdissä, sosiaalisessa mediassa ja tapahtumissa.

Aivoliitto ry on potilas- ja asiantuntijajärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. Näitä ryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet ja heidän läheisensä sekä perheet, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus.

Yhteiskunnallisena vaikuttajana liitto haluaa edistää toiminnallaan aivoverenkiertohäiriöiden ennaltaehkäisyä, kielellisen erityisvaikeuden varhaista tunnistamista sekä hyvää hoitoa ja kuntoutusta. Liiton perustehtävänä ovat myös oikeuksien valvonta, viestintä ja asenteisiin vaikuttaminen.

Tutkimuksellaan liitto luo pohjaa toiminnalle. Aivoliitto tuo esiin puhevammaisten asioita sekä tarjoaa sopeutumisvalmennuskursseja, kuntoutusta, koulutusta ja terapiaa. Aivoliittoon kuuluu 44 paikallisyhdistystä, jotka tarjoavat jäsenilleen arvokasta vertaistukea. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, heidän läheisensä, ammattilaiset sekä muut toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Juhlavuotensa teeman mukaisesti Aivoliitto järjestää juhlakonsertteja toukokuussa Rovaniemellä, syyskuussa Tampereella ja marraskuussa Turussa. Tampereen konsertin yhteydessä järjestetään myös jäsenyhdistysten kuoroista koostuva Kuorokimara.

Lisäksi liitto lahjoittaa juhlavuoden kunniaksi kaikille vuonna 2017 syntyvien lasten perheille Pienen kielipolku -oppaan. Oppaaseen on koottu vinkkejä lapsen kielenkehityksen tukemiseen eri ikävaiheissa sekä mukavaan yhdessäoloon. Pienen kielipolkua voi kysellä omasta neuvolasta.

Opas on normaalisti maksullinen. Oppaaseen voi tutustua myös sähköisessä muodossa osoitteessa www.aivoliitto.fi/pienenkielipolku

Aivoliitto: Pienen kielipolku
Aivoliitto: Pienen kielipolku. Vinkkejä lapsen kielenkehityksen tueksi.

Kommentoi Facebookissa