Puolet suomalaisista tavoittaa terveyspalvelut 20 minuutissa – mikäli asuu joukkoliikenteen alueella

Joukkoliikenteen merkitys terveyspalveluiden saavutettavuudelle on suurin kaupunkien reuna-alueilla.

Joukkoliikenteen merkitys terveyspalveluiden saavutettavuudelle on suurin kaupunkien reuna-alueilla. (Kuva THL)

Saavutettavuus on heikointa Lapissa, Kainuussa, Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa.

TERVEYSPALVELUT Tutkimuksen mukaan noin puolet Suomessa asuvista saavuttaa perusterveydenhuollon palvelut 20 minuutissa mikäli asuu joukkoliikenteen toiminta-alueella. Maakuntien välillä on kuitenkin selviä eroja.

Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa koko maan laajuisesti perusterveydenhuollon palvelujen maantieteellistä saavutettavuutta joukkoliikenteellä.

– Vaikka terveydenhuollon palvelut tavoitetaan yleisesti paremmin omalla kulkuvälineellä, moni suomalainen saavuttaa palvelut myös julkisilla liikennevälineillä, toteaa geoinformatiikan dosentti Harri Antikainen Oulun yliopistosta.

Joukkoliikenteen merkitys terveyspalveluiden saavutettavuudelle on suurin kaupunkien reuna-alueilla. Myös maakuntien välillä saavutettavuuserot ovat melko suuria. Varsin odotetusti perusterveydenhuollon palveluiden saavutettavuus joukkoliikenteellä on parasta Uudellamaalla sekä muissa väestöltään suurissa eteläisen Suomen maakunnissa

Saavutettavuus on puolestaan heikointa Lapissa, Kainuussa, Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa. Eroja on havaittavissa myös eri ikäryhmissä, mutta ne ovat melko vähäisiä.

– Ikääntyneiden, eli terveyspalveluja tyypillisesti eniten käyttävien osalta tilanne on suhteellisen hyvä johtuen muun muassa siitä, että heillä asuminen painottuu kaupunki- ja kuntakeskuksiin, ja siten myös palvelujen läheisyyteen, Antikainen sanoo.

Tutkimus on julkaistu Applied Geography -tiedejulkaisussa. Tutkimus toteutettiin osana IMPRO-hanketta, joka tuottaa tietoa sote-palvelujen rakenteesta, niiden toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. IMPRO on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke.

Lue myös: Suurin osa liikenteen päästöistä syntyy kaupungeissa – maaseudulla tarvitaan eri keinoja

Kommentoi Facebookissa