Suurin osa liikenteen päästöistä syntyy kaupungeissa – maaseudulla tarvitaan eri keinoja

Ajokilometrien vähentäminen tuottaisi nopeammin päästövähennyksiä kuin liikenteen käynnissä oleva sähköistyminen yksinään.

Ajokilometrien vähentäminen tuottaisi nopeammin päästövähennyksiä kuin liikenteen käynnissä oleva sähköistyminen yksinään. (Kuvituskuva Fotolia)

Harvemmin asutulla maaseudulla oman auton käyttö voi olla kotitalouksille arjessa välttämätöntä.

ILMASTO Ilmastotavoitteiden näkökulmasta liikenteen päästövähennyskeino on periaatteessa yksinkertainen: polttomoottoriautoilla tulee ajaa huomattavasti nykyistä vähemmän. Maaseudulla kotitalouskohtaisten päästöjen määrä on edelleen suuri, mutta kokonaisuudessa suurin osa päästöistä syntyy kaupungeissa.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkija Anna Sahari ja tutkija Kimmo Palanne toteavat VATT:n muistiossa Henkilöautoliikenteen CO2-päästöt ja päästöjen vero-ohjaus, että päästöjä kannattaa vähentää kummassakin eri keinoin päästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Maaseudulla ajetaan enemmän ja kotitalouskohtaiset autoilun päästöt ovat suuremmat kuin kaupunkialueilla. Harvemmin asutulla maaseudulla oman auton käyttö voi olla kotitalouksille arjessa kuitenkin välttämätöntä, sillä tiheää julkisen liikenteen verkostoa ei ole eivätkä reitit välttämättä sovellu esimerkiksi pyörällä kuljettaviksi. Suomen pinta-alasta suurin osa on harvaan asuttua maaseutua.

Maaseutu ja kaupungin kehysalueet muodostavat suurimpien kotitalouskohtaisten päästöjen alueet, kun verrataan autollisten kotitalouksien päästöjä. Näillä alueilla autollisten kotitalouksien määrä on suuri ja on myös yleisintä omistaa useampi auto. Kotitalouskohtaiset päästöt ovatkin suurimpien päästöjen alueilla noin 2,5-kertaiset sisempiin kaupunkialueisiin verrattuna, kun mukaan otetaan myös autottomat kotitaloudet.

Koska maaseudulla on kuitenkin kotitalouksia vähemmän kuin kaupungeissa, kokonaisuudessaan henkilöautoliikenteen päästöistä alle puolet syntyy maaseudulla. Päästövähennysten näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että päästöjä syntyy tällä hetkellä eniten juuri kaupunkialueilla, missä autoilun korvaaminen on helpointa.

VATT:n tutkijoiden mukaan tiheämmin asutuissa kaupungeissa kannattaa korvata yksityisautoilua joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Ajokilometrien vähentäminen tuottaisi nopeammin päästövähennyksiä kuin liikenteen käynnissä oleva sähköistyminen yksinään. Lisäksi kaupunkialueilla henkilöauton vaihtaminen etenkin kävelyyn ja pyöräilyyn toisi muita hyötyjä vähentyneiden ruuhkien, onnettomuuksien ja ilmansaasteiden kautta.

Autoilun vähentäminen on haastavaa alueilla, joilla vaihtoehtoisia kulkumuotoja ei ole. Harvaan asutuilla seuduilla päästövähennyksiä voidaan pyrkiä toteuttamaan ensisijaisesti korvaamalla polttomoottoriautot muilla käyttövoimilla. Suomessa autokanta uudistuu kuitenkin hitaasti. Jotta hallituksen asettama ilmastotavoite liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä halutaan saavuttaa, tarvitaan muistion mukaan todennäköisesti myös ajokilometrien vähentämistä.

Lue myös: Euroopan komissio julkaisi suuren ilmastopakettinsa – ”Iso harppaus kohti ilmastokestävää yhteiskuntaa”

Kommentoi Facebookissa