Puolet viime vuonna hukkuneista oli yli 67-vuotiaita – päihtymisellä merkitystä yli 40 prosentissa tapauksista

Onnettomuustutkintakeskus suosittelee mökkiläisen hankintalistalle tukevan veneen. (Kuvituskuva Fotolia)

Hukkumisten määrä on edelleen merkittävä, eivätkä ne ole vähentyneet yhtä paljon kuin tieliikennekuolemat.

HUKKUMISET Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi tutkinnan vuoden 2021 aikana sattuneista tapaturmaisista hukkumisista. Tapaturmaisia hukkumisia sattui vuoden 2021 seurantajaksolla yhteensä 165.

Hukkumisten määrä on viime vuosikymmeninä vähentynyt. Silti määrä on merkittävä, eivätkä hukkumiset ole vähentyneet yhtä paljon kuin tieliikennekuolemat. Väkilukuun suhteutettuna hukkumisia tapahtuu Suomessa kaksi kertaa enemmän kuin Ruotsissa ja Norjassa.

– Tutkinnan seurauksena voidaan todeta, että tapaturmaiset hukkumiset painottuvat iäkkäisiin. Puolet hukkuneista oli yli 67-vuotiaita. Päihtymisellä oli merkitystä yli 40 prosentissa tapauksista. Lisäksi sydänsairauksien voidaan todeta vaikuttaneen tapaturmaisten hukkumisten määrään. Sydänsairauksien osatekijän kohdalla pyrimme ottamaan tutkinnassa huomioon sen, olisivatko oireet johtaneet kuolemaan myös muualla kuin vedessä, toteaa tutkinnanjohtaja Kai Valonen.

Yleisesti vaikuttaa siltä, että hukkumisalttius syntyy vuosien aikana omaksuttujen elin- ja toimintatapojen seurauksena eikä niinkään tietyssä tilanteessa tehdyn huonon valinnan vuoksi.

Tutkinnan perusteella annetut suositukset kohdennetaan yleisesti vesiturvallisuuteen vaikuttaville tahoille, joita pyydetään tarkistamaan tutkinnan tulosten pohjalta tekemänsä työn kohdennukset ja sisällön.

Lue myös: Kadonnutta etsittiin helikopterin avulla – mies löytyi menehtyneenä vedestä

Tutkinnan perusteella kansalaisille on seuraavat ohjeet

Elä terveellisesti

Tunnista omat ja läheisten terveysongelmat ja ikääntyminen sekä ota ne toiminnassa huomioon

Huolehdi, että lähellä on auttamiskykyinen henkilö

Hanki tukeva CE-merkitty vene

Rakenna ranta ja laituri turvalliseksi

Ota jo nuorella iällä tavaksi käyttää pelastusliivejä

Älä mene päihtyneenä veteen tai veden äärelle

Tiedä jään paksuus

Kommentoi Facebookissa