Putkistojen korjausbuumi vasta tulossa rivitaloyhtiöihin – sähköautojen latausjärjestelmät pian edessä

Tulevan viisivuotisjakson aikana kaikki ulkovaipan korjaukset ja sähköautojen latausjärjestelmien toteuttaminen ovat isossa osassa taloyhtiöiden korjaustoimintaa.

Tulevan viisivuotisjakson aikana kaikki ulkovaipan korjaukset ja sähköautojen latausjärjestelmien toteuttaminen ovat isossa osassa taloyhtiöiden korjaustoimintaa. (Kuva Kiinteistöliitto)

Kiinteistöliiton korjausbarometrin mukaan taloyhtiöt korjaavat tänä vuonna viimevuotista vähemmän.

RAKENTAMINEN Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin tulokset eivät ennakoi korjausrakentamiseen kasvua kuluvalle vuodelle. Sen sijaan vuodelle 2019 taloyhtiöiden korjauksiin on odotettavissa hienoista kasvua pääkaupunkiseudulle ja Itä-Suomeen.

Korjausrakentamisbarometriin vastanneista taloyhtiöistä 27 prosenttia arvioi korjausrakentamisensa kasvavan kuluvana vuonna. Noin 35 prosenttia odottaa korjaamisen supistuvan edelliseen vuoteen verrattuna.

– Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden odotukset korjausrakentamisen suhteen vuodelle 2018 tuntuvat nyt varovaisemmilta kuin syksyllä 2017. Kuitenkin vuodelta 2019 taloyhtiöiden edustajat odottavat jonkin verran enemmän kasvua kuin kuluvalle vuodelle, toteaa Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Elpynyt taloustilanne vaikuttaa taloyhtiöiden korjausrakentamiseen siten, että yhä pienempi osuus vastaajista näkee talouden vaikuttavan negatiivisesti korjaushankkeiden toteutumiseen. Miltei 90 prosenttia vastaajista arvioi, ettei taloustilanteella ole vaikutusta heidän yhtiönsä korjaushankkeiden toteutumiseen.

Kerrostaloyhtiöissä korjataan tällä hetkellä yleisimmin putkistoja, piharakenteita ja julkisivuja. Rivitaloyhtiöillä puolestaan piharakenteet ja ulkovaippaan kohdistuvat korjaukset ovat nyt yleisimpiä. Rivitaloyhtiöiden putkistokorjausten isompi buumi on tulossa vasta 2020-luvulla.

Tulevan viisivuotisjakson aikana kaikki ulkovaipan korjaukset ja sähköautojen latausjärjestelmien toteuttaminen ovat isossa osassa taloyhtiöiden korjaustoimintaa.

Urakkatarjousten saatavuudessa ei ole tapahtunut suurta muutosta. Kevääseen 2017 ja 2016 verrattuna taloyhtiöt ovat saaneet urakkatarjouksia aavistuksen aiempaa vähemmän. Kerrostaloyhtiöt saavat edelleen jonkin verran enemmän tarjouksia kuin rivitaloyhtiöt. Tarjousten pyytämisaktiivisuus on pysynyt viime vuodet ennallaan barometrin tulosten perusteella.

Vastaajista 86 prosenttia arvioi, että pankkirahoituksen saatavuus korjaushankkeelle on pysynyt ennallaan viimeisen puolen vuoden aikana. Lainaehtojen kehitysodotukset ovat syksyistä voimakkaammin kääntyneet aiempaa huonompaan suuntaan. Nyt jo runsas kolmannes vastaajista odottaa lainaehtojen heikentymistä, kun vuosi sitten keväällä lukema oli 20 prosenttia.

Kiinteistöliiton kaksi kertaa vuodessa toteuttamaan korjausrakentamisbarometriin vastasi runsaat 1700 taloyhtiöiden edustajaa, joista lähes joka kuudennella oli alkuvuonna 2018 käynnissä korjaushanke taloyhtiössään. Korjausrakentamisbarometrissa on vuodesta 2009 selvitetty asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen ja hyvän kiinteistönpitotavan toteutumista.

Lue myös: Taloyhtiöille tulossa uusi direktiivi – sähköautojen latauspisteiden rakentaminen oltava mahdollista

Kommentoi Facebookissa