Raitiotie, superbussi vai runkolinja? – Turku valitsee nyt joukkoliikenteensä suunnan

Vastaavan kokoisista kaupungeista Suomessa Tampere aloitti raitiotieselvitykset jo 2000-luvun alussa.

Saman suuruusluokan kaupungeista Suomessa Tampere aloitti raitiotieselvitykset jo 2000-luvun alussa. (Kuva Tampereen kaupunki)

Kaupunki selvittää kyselyllä Turun seudun asukkaiden näkemyksiä ja mielikuvia.

LIIKENNE Turun raitiotien yleissuunnitelma ei ole antanut yksiselitteistä vastausta parhaasta vaihtoehdosta kaupungin tulevaisuuden joukkoliikenteen järjestämiseksi. Raitiovaunuliikenne lopetettiin aikoinaan Turussa vuonna 1972.

Raitiotie arvioitiin yleissuunnitelmassa niin sanottua superbussiratkaisua paremmaksi kaupungin kilpailukyvyn, kasvun ja keskustan vetovoiman, kestävän kaupunkirakenteen, sujuvan liikennejärjestelmän ja houkuttelevan joukkoliikenteen sekä asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin osalta.

Sen sijaan taloudelliselta kannalta superbussi arvioitiin yleissuunnitelmassa raitiotietä paremmaksi alempien investointi- ja käyttökustannusten vuoksi.

Vastaavan kokoisista kaupungeista Suomessa Tampere aloitti raitiotieselvitykset jo 2000-luvun alussa. Valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa tehtiin viitisen vuotta sitten periaateratkaisu, että sekä Tampereen että Turun pikaraitiotiet voivat saada valtion investointitukea.

Kun Tampereella saatiin päätös aikaan, Turussa hanke ei ole edennyt. Valtio oli sitoutunut kattamaan noin 250–300 miljoonan euron projektista kolmanneksen, joka olisi tiennyt noin 80–100 miljoonan euron arvoista investointia Turkuun.

Yleissuunnitelman lisäselvityksenä vertaillaan nyt raitiotien ja superbussien eroja ja paremmuutta sekä määritellään ensimmäinen toteutusaihe. Samalla tarkennetaan kustannusarviota ja toteutusvalmiutta.

Lisäselvityksissä tutkitaan raitiotie- ja superbussivaihtoehtoja Varissuolta Raisioon, Runosmäkeen, Länsikeskukseen ja Matkakeskukseen. Lisäselvitysten on tarkoitus valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä, minkä jälkeen kaupunginvaltuustot ottavat kantaa raitiotien tai superbussin toteuttamiseen

Osana lisäselvitystä Turun kaupunki kerää yleisön näkemyksiä ja mielikuvia vaihtoehtojen vaikutuksesta kaupunkiseudun kehittymiseen. Kyselyn tulokset julkaistaan alkusyksystä ja tulokset liitetään osaksi lisäselvityksiä. Kyselyn lisäksi palautetta voi antaa yleisötilaisuudessa myöhemmin syksyllä 2017.

Vastausaikaa on 25.6. asti ja kysely löytyy kaupungin nettisivuilta osoitteesta www.turku.fi/raitiotie.

Kommentoi Facebookissa