Savukkeiden matkustajatuonti väheni, nuuskan lisääntyi – laiva, Viro ja Venäjä kärjessä

Suomalaiset matkustajat toivat Suomeen noin 508 miljoonaa savuketta.

Suomalaiset matkustajat toivat Suomeen noin 508 miljoonaa savuketta. (Kuva Fotolia)

Eniten savukkeita ostetaan laivalta, 186 miljoonaa savuketta on 37 prosenttia matkustajatuonnista.

TUPAKKA Suomalaiset matkustajat toivat Suomeen noin 508 miljoonaa savuketta ja noin 10,2 miljoonaa rasiaa nuuskaa tämän vuoden huhtikuun loppuun kestäneen 12 kuukauden aikana.

Savukkeiden matkustajatuonti väheni 12 prosenttia ja nuuskan matkustajatuonti lisääntyi 32 prosenttia vuotta aiemmasta, ilmenee viranomaisten ja alan toimijoiden teettämästä haastattelututkimuksesta.

Matkustajatuontitutkimuksen tulokset eivät mittaa ammattimaista laitonta maahantuontia. Savukkeiden tuontia on seurattu kyselyssä vuodesta 2006 alkaen. Seurantajakson aikana matkustajatuonnin kehitys on ollut laskeva. Korkeimmillaan matkustajatuonti oli runsaat 800 miljoonaa savuketta vuonna 2008.

Nuuskan matkustajatuontia tiedusteltiin kyselyssä ensimmäisen kerran vuonna 2009. Seurantajakson aikana nuuskan matkustajatuonti on lisääntynyt 5,7 miljoonasta rasiasta 10,2 miljoonaan rasiaan.

Savukkeiden ostopaikat jakautuivat kyselyn mukaan niin, että 37 prosenttia matkustajien tuomista savukkeista ostettiin laivan myymälästä, luku tarkoittaa 186 miljoonaa savuketta. Virosta ostettiin 108 miljoonaa savuketta eli 21 prosenttia, Venäjältä taas 84 miljoonaa savuketta, joka on 16 prosenttia matkustajatuonnista.

Jostain muusta EU-maasta ostettiin 45 miljoonaa savuketta eli 9 prosenttia, lentokentältä 40 miljoonaa savuketta, joka on 8 prosenttia sekä muusta EU:n ulkopuolinen maasta 36 miljoonaa savuketta eli 7 prosentin osuus. Muu määrittelemätön ostopaikka kohdistui 10 miljoonaan savukkeeseen, joka on enää 2 prosenttia.

Laivalta ostettujen savukkeiden suhteellinen osuus kasvoi hieman vuotta aiemmasta. Venäjältä ostettujen savukkeiden osuus väheni jonkin verran.

Matkustajista 61 prosenttia toi savukkeet omaan käyttöön, 27 prosenttia jonkun toisen käyttöön ja 12 prosenttia sekä omaan että toisen käyttöön. Nuuskan matkustajatuonnin osalta 72 prosenttia matkustajista sanoi tuoneensa nuuskarasiat omaan käyttöön, 16 prosenttia jonkun toisen käyttöön ja 12 prosenttia sekä omaan että toisen henkilön käyttöön.

Aiempaa suurempi osa nuuskaa tuoneista ilmoitti hankkineensa nuuskarasiat omaan käyttöön. Savukkeiden osuuksissa ei ollut merkittäviä muutoksia. Matkustajista 27 prosenttia ilmoitti tuoneensa kerralla enemmän kuin yhden kartongin savukkeita. Määrä on pysynyt jokseenkin ennallaan.

Matkustajatuontiseurantatutkimus on toteutettu sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, Philip Morris Finland Oy:n sekä Tupakkateollisuusliitto ry:n toimeksiannosta. Kantar TNS kerää tiedot haastattelemalla 500 henkilöä puhelimitse viikoittain. Tarkasteluajanjakson tiedot perustuvat näin ollen yli 26 000 haastatteluun.

Kommentoi Facebookissa