Rajaliikennettä tiukennetaan Ruotsin ja Norjan vastaisella rajalla – poikkeuksia ensihoidon ja pelastustoimen henkilöstölle

Kaikki sisärajojen yli Suomeen saapuvat henkilöt ovat Suomessa oleskelunsa aikana velvollisia pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan.

Kaikki sisärajojen yli Suomeen saapuvat henkilöt ovat Suomessa oleskelunsa aikana velvollisia pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan. (Kuva Rajavartiolaitos)

Ruotsista, Virosta ja Saksasta liikennöiviä laivayhtiöitä suositellaan lopettamaan lipunmyynti.

KORONAVIRUS Hallitus on päättänyt ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa jatkaa rajavalvonnan väliaikaista palauttamista sisärajoille sekä liikenteen rajoittamisen voimassaoloa. Voimassaoloaikaa jatkettiin 14.4.–13.5.2020.

Tavoitteena on edelleen vähentää liikkumista Ruotsin ja Norjan vastaisella rajalla olevalla luontaisella työssäkäyntialueella. Jatkossa sallitaan vain välttämättömin työmatkaliikenne, ja työntekijällä pitää olla työnantajan osoittama todistus työn välttämättömyydestä.

Pääsääntönä on, että kaikki sisärajojen yli Suomeen saapuvat henkilöt ovat Suomessa oleskelunsa aikana velvollisia noudattamaan Suomen terveysviranomaisten ohjeistusta ja pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan viimeisestä Suomeen saapumisesta lukien. Vaatimus pysymisestä karanteenia vastaavissa olosuhteissa ei koske välttämätöntä ensihoidon ja pelastustoimen henkilöstöä tai tavaraliikenteen kuljetushenkilöstöä.

Suomen vastaisella maarajalla Ruotsin ja Norjan puolella työssä käyvien suomalaisten tulee olla karanteenia vastaavissa olosuhteissa heidän ollessaan Suomen alueella. Poikkeuksena pääsääntöön työntekijät voivat tällä edellytyksellä jatkaa työssäkäyntiä karanteeniohjeistusta noudattaen.

Suomi pitää lisäksi välttämättömänä, että Ruotsi ohjeistaa terveydenhoitohenkilöstöä parempaan suojautumiseen ja lisää näiden henkilöryhmien testausta. Lisäksi Ruotsi on sitoutunut siihen, että Norrbottenin läänin sairaanhoitokapasiteettia voidaan tarjota suomalaisten potilaiden hoitamiseen. On myös mahdollista, että epidemian pahentuessa henkilöstön ei enää olisi mahdollista liikkua rajan yli.

Hallitus suosittaa Suomeen Ruotsista, Virosta ja Saksasta liikennöiviä laivayhtiöitä lopettamaan henkilöliikenteen lipunmyynnin laivoihin, jotka lähtevät 11.4.2020 tai sen jälkeen lukuun ottamatta tavara- ja rahtiliikennettä. Suositus on voimassa 13.5.2020 asti.

Hallitus velvoittaa lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön huolehtimaan siitä, että Ahvenanmaan sairaalan toiminta turvataan yhteistyössä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa. Tarvittavat lääkärit järjestetään manner-Suomesta Ahvenanmaalle ja saapuvan henkilöstön riittävä ruotsin kielen taito varmistetaan.

Turussa toimiva FinnHEMS:n helikopteri palvelee myös Ahvenanmaata. Ahvenanmaan käytössä olevan lääkintähelikopterin pilotit kuuluvat ensihoito- ja pelastushenkilöstöön, jota vaatimus 14 vuorokauden karanteenia vastaavissa olosuhteissa pysymisestä ei koske.

Välttämätön ja perusteltu henkilöliikenne on edelleen mahdollista liikennöitävillä reittilennoilla Tukholmasta, Helsingistä ja Turusta Maarianhaminaan. Henkilöliikenne laivaliikenteen reiteillä Ahvenanmaalta manner-Suomeen on edelleen mahdollista.

Lue myös: Koronavirus vähensi liikennemääriä ja ilmanlaatu parani – keväinen katupöly vaivaa kuitenkin monin paikoin

Kommentoi Facebookissa