Alkoholin kokonaiskulutus väheni vuodessa lähes neljä prosenttia – keskiolutta kulutetaan edelleen eniten

Alkoholinkulutus on vähentynyt vuosikymmenessä viidenneksellä, alkoholikuolemat kolmanneksella.

Alkoholinkulutus on vähentynyt vuosikymmenessä viidenneksellä, alkoholikuolemat noin kolmanneksella. (Kuva Fotolia)

Alkoholin myynti väheni ruokakaupoissa, Alkoissa ja ravintoloissa.

ALKOHOLI Alkoholijuomien kokonaiskulutus väheni viime vuonna 3,9 prosenttia vuodesta 2018. Vuonna 2019 alkoholijuomien kokonaiskulutus oli tasan 10 litraa sataprosenttista alkoholia jokaista 15 vuotta täyttänyttä kohti. Alkoholin kokonaiskulutus on vähentynyt vuodesta 2007 lähtien.

Suurin kulutuksen vähenemistä selittävä tekijä viime vuonna oli alkoholijuomien matkustajatuonnin väheneminen, erityisesti väkevien juomien kohdalla.

– Vaikka Virossa ja Latviassa tehdyt veronalennukset kiihdyttivät panimotuotteiden matkustajatuontia loppuvuodesta, oli väkevien matkustajatuonnin väheneminen niin huomattava, että sataprosenttisena alkoholina mitattuna se vaikutti merkittävästi kokonaiskulutuksen alenemiseen, kertoo THL:n erityisasiantuntija Marke Jääskeläinen.

Alkoholista aiheutuvat haitat, kuten terveydenhuoltoa kuormittavien alkoholin käyttöön liittyvien lääkärikäyntien ja sairaalahoitojaksojen määrä, eivät kuitenkaan ole vastaavasti vähentyneet viimeisimpien eli vuoden 2018 tietojen mukaan.

– Lisäksi alkoholikuolemien määrä kääntyi pitkästä aikaa nousuun vuonna 2018.

Alkoholijuomien virallisesti tilastoitu kulutus eli myynti kotimaassa oli vuonna 2019 noin 8,2 litraa sataprosenttista alkoholia jokaista 15 vuotta täyttänyttä kohti. Virallisen kulutustilaston ulkopuolelle jäävä alkoholin kulutus, lähinnä alkoholijuomien matkustajatuonti, oli noin 1,8 litraa sataprosenttista alkoholia jokaista 15 vuotta täyttänyttä kohti.

Alkoholijuomien myynti väheni viime vuonna kotimaassa 2,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ruokakaupoissa ja Alkoissa myynti väheni 2,6 prosenttia ja anniskeluravintoloissa 1,8 prosenttia. Alkoholijuomien matkustajatuonti väheni 12,7 prosenttia sataprosenttisena alkoholina mitattuna ja laskettuna jokaista 15 vuotta täyttänyttä kohti.

Vahvan oluen – yli 4,7 prosenttia alkoholia – vahvojen juomasekoitusten eli long drink -juomien ja vahvojen siiderien kulutuksen kasvu jatkui vuonna 2019. Sen sijaan keskioluen kulutus väheni myös vuonna 2019. Keskiolutta kuitenkin kulutetaan edelleen eniten kaikista juomaryhmistä.

Alkoholin myynti väheni kaikissa muissa maakunnissa paitsi Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Savossa myynti lisääntyi viime vuonna 2,0 prosenttia ja Pohjois-Karjalassa 1,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Tilaviini- ja sahtimyymälöiden määrä kolminkertaistui vuonna 2019. Pääosin kasvu johtui käsityöläisoluita valmistavien pienpanimojen määrän kasvusta.

Anniskelulupien määrä lisääntyi yli 16 prosenttia. Vuonna 2019 lähes kymmenesosalla anniskeluluvan omaavista anniskelupaikoista oli myös alkoholijuomien vähittäismyyntilupa eli lupa myydä enintään 5,5 prosenttia alkoholia sisältäviä juomia asiakkaiden mukaan.

Vuoden 2019 alussa kaikkien alkoholijuomaryhmien alkoholiveroa korotettiin, mutta niin, että korotus painottui lievästi enemmän mietoihin alkoholijuomiin.

Lue myös: Alkoholimyrkytykseen kuolee Suomessa huomattavasti harvemmin kuin ennen – mutta naisten osuus kasvoi

Kommentoi Facebookissa