Alkoholimyrkytykseen kuolee Suomessa huomattavasti harvemmin kuin ennen – mutta naisten osuus kasvoi

Alle 45-vuotiaita oli viime vuosina vähemmän kuin 20 prosenttia kaikista alkoholimyrkytyksen uhreista.

Alle 45-vuotiaita oli viime vuosina vähemmän kuin 20 prosenttia kaikista alkoholimyrkytyksen uhreista. (Kuvituskuva Fotolia)

Valtaosa uhreista on edelleen yli 45-vuotiaita miehiä, vaikka miesten osuus määrästä vähenee.

TERVEYS Alkoholimyrkytykseen kuoli viisitoista vuotta sitten yli 500 suomalaista vuodessa. Sen jälkeen myrkytyskuolemien määrä on laskenut alle puoleen. Helsingin yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa tarkasteltiin kuolemaan johtaneita akuutteja alkoholimyrkytyksiä Suomessa 32 vuoden ajanjaksolla.

Tarkasteluajanjakson aikana eniten alkoholimyrkytyskuolemia tapahtui vuonna 2004; määrä oli 542. Vuoden 2009 jälkeen alkoholimyrkytyskuolemien määrä lähti jyrkkään laskuun, ja vuonna 2017 kuolemien määrä oli pienentynyt alle puoleen huippuvuosista. Vuonna 2018 alkoholimyrkytyskuolemien määrän lasku näyttää pysähtyneen.

Alle 45-vuotiaiden osuus alkoholimyrkytykseen kuolleista pieneni koko 32 vuoden tarkasteluajanjakson ajan. Viime vuosina alle 45-vuotiaita oli vähemmän kuin 20 prosenttia kaikista alkoholimyrkytyksen uhreista.

Naiset olivat alkoholimyrkytyskuolemissa selvästi vähemmistönä. Heidän osuutensa kasvoi kuitenkin tutkimusajanjaksolla, koska myrkytysten määrän väheneminen kohdistui miehiin: vuonna 1987 uhreista oli naisia 17,1 prosenttia ja vuonna 2018 naisten osuus oli 22,3 prosenttia.

Naiset olivat kuollessaan keskimäärin 2,5 vuotta miehiä vanhempia. Alle 45-vuotiaitten ikäryhmässä naisten osuus oli merkitsevästi pienempi kuin tätä vanhempien.

– Koska Suomessa oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen on huomattavasti kattavampi kuin muissa Euroopan maissa, meillä oli käytettävissämme väestötasoinen 12 000 alkoholimyrkytyksen aineisto, kertoo oikeuskemisti, FT Pirkko Kriikku.

Tutkimus on julkaistu arvostetussa Drug and Alcohol Dependence -tiedelehdessä. Tutkimuksen erityinen merkitys on siinä, että se vahvistaa suomalaisissa alkoholimyrkytyskuolemissa tapahtuneet vuosittaiset muutokset riippumattomiksi kuolemansyyn selvittämisprosessin muutoksista.

Lue myös: Tavoite on puolen litran päässä – alkoholinkulutus on laskenut Suomessa jo vuosikymmenen ajan

Kommentoi Facebookissa