Tavoite on puolen litran päässä – alkoholinkulutus on laskenut Suomessa jo vuosikymmenen ajan

Humalajuominen on myös vähentynyt aikuisväestössä.

Humalajuominen on myös vähentynyt aikuisväestössä. (Kuva Fotolia)

Suomi voi saavuttaa WHO:n alkoholihaittojen vähentämisen tavoitteet.

TERVEYS Alkoholinkulutus on laskenut Suomessa jo vuosikymmenen ajan. Maailman terveysjärjestö WHO asetti vuonna 2013 jäsenvaltioilleen kansainvälisen tavoitteen vähentää haitallista alkoholinkulutusta 10 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Suomessa tavoite näyttää mahdolliselta saavuttaa, jos myönteinen trendi jatkuu ja vuoden 2018 lievä kokonaiskulutuksen kasvu jää tilapäiseksi.

– Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan määrätietoista ja pitkäjänteistä, tutkimusnäyttöön pohjaavaa alkoholipolitiikkaa. Sen takia olisi hyvä, että alkoholipolitiikassa painotettaisiin jatkossa WHO:n vuonna 2010 hyväksymän globaalin alkoholistrategian kustannustehokkaimpia keinoja eli korkeaa alkoholiverotusta ja alkoholijuomien saatavuuden ja mainonnan rajoittamista, sanoo THL:n johtava asiantuntija Thomas Karlsson.

Haitallisen alkoholinkulutuksen vähentämiseen liittyvää tavoitetta seurataan kansainvälisesti kolmella mittarilla, jotka ovat alkoholin kokonaiskulutus, alkoholiin liittyvä sairastavuus ja kuolleisuus sekä humalajuomisen yleisyys.

Suomessa kulutuksen lasku vuoden 2014 tasosta 10 prosentilla tarkoittaa noin 10 litran kokonaiskulutusta per 15 vuotta täyttänyttä vuodessa. Hyvästä kehityksestä huolimatta tavoitteen saavuttaminen on vielä noin puolen litran päässä. Vuonna 2018 alkoholin kokonaiskulutus oli 10,4 litraa ja hyvä vähenemissuunta pysähtyi ensimmäisen kerran sitten vuoden 2013.

Alkoholikuolemia oli vuonna 2017 yhteensä 2 091. Vuodesta 2014 määrä on vähentynyt 13 prosenttia. Alkoholikuolemat ovat siis vähentyneet nopeammin kuin kokonaiskulutus. Vähenemisestä huolimatta ennenaikainen kuolleisuus alkoholin takia on Suomessa selvästi suurempi kuin vaikkapa Ruotsissa.

Humalajuominen on myös vähentynyt aikuisväestössä: vähintään kuusi alkoholiannosta kerralla viikoittain tai useammin juoneiden osuus 20–64-vuotiaista on vähentynyt 15 prosentista 11 prosenttiin vuosina 2010─2017. Merkittävin lasku tapahtui vuodesta 2010 vuoteen 2011, minkä jälkeen osuudet ovat pysyneet melko tasaisina.

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi kansainvälisen kansantautien ehkäisyn ja hoidon toimintaohjelman vuonna 2013. Ohjelmaan on kirjattu terveyspolitiikkaa ja käytännön toimintaa koskevia ehdotuksia, joiden avulla pyritään yhdeksään tavoitteeseen vuoteen 2025 mennessä.

THL teki vuonna 2014 analyysin WHO:n tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuuksista ja edellytyksistä  Suomessa. Nyt toteutetussa väliarviossa WHO:n tavoitteiden toteutumista tarkastellaan vuoden 2014 jälkeen tapahtuneen kehityksen pohjalta. Seuraavan aiheen arviointi julkaistaan elokuussa.

Lue myös: Alkoholilain vaikutukset ovat ennakoitua pienempiä – ”Merkittävin syy hinnoittelussa”

Kommentoi Facebookissa