Rajavartiolaitos puolustaa kritisoitua esteaitaa – ”Kuva keskeneräisestä aidasta ei anna oikeaa kuvaa”

Rajavartiolaitos rakennuttaa parhaillaan Imatralle pilottiesteaitaa. (Kuva Rajavartiolaitos)

Aitaa on pidetty liian kevytrakenteisena ja sitä on verrattu jopa päiväkotien aitoihin.

ESTEAITA Suomessa on päätetty esteaidan rakentamisesta osalle itärajaa. Rajavartiolaitos rakennuttaa parhaillaan pilottikohdetta Imatralle. Rajavartiolaitos toteaa, että julkisuudessa on keskusteltu aikaisemmin julkaistun havainnekuvan ja keskeneräisestä aidasta julkaistun kuvan eroista.

Kommenteissa aitaa on pidetty liian kevytrakenteisena ja verrattu sitä jopa päiväkotien aitoihin. On myös esitetty epäilyksiä aidan estearvosta ja kustannustason perusteista.

– Rajavartiolaitoksen julkaisema kuva keskeneräisestä aidasta ei valitettavasti anna oikeaa kuvaa esteaidan ominaisuuksista, Rajavartiolaitos kommentoi Kaakkois-Suomen apulaiskomentajan Jukka Lukkarin allekirjoittamassa tiedotteessa.

Rajavartiolaitos toteaa Suomen varautuvan laaja-alaiseen vaikuttamiseen. Mikäli valtioneuvosto tekee päätöksen kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä, Rajavartiolaitoksen tehtäväksi voi tulla ihmisten pääsyn estäminen Suomeen. Tällainen tilanne voi syntyä välineellistetyn tai laajan laittoman maahantulon tilanteessa, joka vaarantaa kansallista turvallisuutta, yleistä järjestystä tai kansanterveyttä.

Esteaita ja sen ratkaisut on mitoitettu Rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien asettamiin vaatimuksiin. Esteaitakokonaisuus koostuu itse aidasta, sen vieressä kulkevasta tiestä sekä teknisestä valvontajärjestelmästä.

Aita on kolme metriä korkea metalliverkkoaita, jonka päällä on kaksi lieriöestettä. Yhteensä noin neljä metriä korkea aitarakenne estää välittömän yli kiipeämisen. Aidan syvälle ulottuvat ja vankat perustukset, aitatolpat ja teräsverkkoelementti on mitoitettu kestämään kaatamisen ihmisryhmän ryntäyksellä sekä välittömän läpi tunkeutumisen. Virossa, Latviassa ja Liettuassa on jo käytössä rajaesteaitoja. Ne ovat perusratkaisultaan, mitoiltaan ja rakenteiltaan hyvin samanlaisia kuin Suomessa.

– Rajavartiolaitos pystyy vaikuttamaan välittömästi yrityksiin ylittää, läpäistä tai alittaa esteaita. Tekninen valvonta antaa hälytyksen ja partiot pääsevät paikalle nopeasti tietä pitkin. Luvattomasti rajan ylittäneet saadaan verekseltään kiinni otetuksi. Tarvittaessa Rajavartiolaitos käyttää joukkojen hallintaan varustettua ja koulutettua henkilöstöä, Rajavartiolaitos vakuuttaa.

Esteaidan rakentamisen kustannukset muodostuvat suunnittelusta, materiaalihankinnoista ja rakentamisen eri työvaiheista. Rajavartiolaitos arvioi itärajan esteaidan hankintahinnaksi vuosi sitten noin 1,9 milj. euroa kilometriltä. Noin 70 prosenttia kustannuksista laskettiin syntyvän itse aidan ja sen perustusten materiaali- ja rakentamiskustannuksista.

Todellinen kustannustaso selviää hankkeen edetessä useiden kohdealueiden kilpailutuksen ja rakentamisen jälkeen. Pilotin hankinnat ja urakat on kilpailutettu. Rajavartiolaitos huomioi saadut kokemukset varsinaisten kohdealueiden suunnittelussa.

Lue myös: Rajavartiolaitos pitää esteaitaa itärajalle tarpeellisena – turvallisuusympäristö on muuttunut

Kommentoi Facebookissa