Ravintoloiden säännöksiä ollaan muuttamassa – tiukimmat rajoitukset yökerhoille, baareille ja pubeille

Pienemmän rajoituksen ryhmään kuuluisivat valiokunnan mukaan esimerkiksi ruokaravintolat, kahvilat ja lounasruokalat.

Pienemmän rajoituksen ryhmään kuuluisivat valiokunnan mukaan esimerkiksi ruokaravintolat, kahvilat ja lounasruokalat. (Kuva Eduskunta)

Sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa kuitenkin ravintolatoiminnan rajoitusten väliaikaista jatkamista.

KORONAVIRUS Koronavirusepidemian aikana ravitsemistoimintaa on rajoitettu tartuntatautilain väliaikaisten säännösten nojalla tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Väliaikaisten säännösten voimassaolo päättyy 31. lokakuuta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa ravintolatoiminnan rajoitusten väliaikaista jatkamista helmikuun loppuun. Valiokunta on antanut asiasta yksimielisen mietinnön. Valiokunta katsoo, että koronavirusepidemia on Suomessa sellaisessa vaiheessa, että ravintolatoimintaan kohdistuvat rajoitukset ovat edelleen välttämättömiä.

Perustuslakivaliokunta on kuitenkin edellyttänyt rajoitusten kohdentamista erilaisiin ravitsemisliikkeisiin välttämättömyyden perusteella. Tästä syystä lakiin otetaan säännökset siitä, että tiukimmat rajoitukset kohdistetaan koronavirusepidemian torjunnan näkökulmasta sellaisiin ravintoloihin, joihin liittyy suuri todennäköinen riski asiakkaiden välisten kontaktien syntymiseen.

Juttuvinkki: Hallitus linjasi suosituksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi – eivät ole oikeudellisesti sitovia

Tästä syystä lain sallima tiukempi asiakasmäärän rajoitus kohdistetaan sellaisiin ravitsemisliikkeisiin, joiden pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota yleisölle alkoholijuomia. Näissä ravintoloissa asiakasmäärän rajoitus olisi enintään 50 prosenttia suurimmasta asiakas- tai henkilömäärästä ja muissa ravintoloissa vastaava rajoitus olisi enintään 25 prosenttia.

Tiukimman rajoituksen piiriin kuuluisivat valiokunnan näkemyksen mukaan lähinnä yökerhot, anniskelubaarit ja pubit. Pienemmän rajoituksen piiriin kuuluvien ravitsemisliikkeiden ryhmään kuuluisivat esimerkiksi ruokaravintolat, kahvilat ja lounasruokalat. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä asiakasmäärien rajoituksista ja niiden kohdentumisesta epidemiatilanteen mukaan.

Aikaisemmin esitettyihin aukiolorajoituksiin on tulossa myös poikkeuksia, ne eivät koske huoltoasemien yhteydessä olevia ravintoloita ja kahviloita, eivätkä ilta-aikaan satamista lähteviä risteilijöitä.

– On reilua ja järkevää, että tiellä liikkujat pystyvät itseään huoltamaan. Meillä on paljon vuorotyötä tekeviä, ja tartuntariski on siellä selvästi pienempi, sanoi valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho tiedotustilaisuudessa.

Valiokunta korostaa, että asiakasmäärän rajoituksista huolimatta ravitsemistoiminnan harjoittajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että asiakkaiden oleskelu tartuntataudin leviämisen estämiseksi riittävän väljästi ja asiakaspaikat sijoittuvat riittävän etäälle toisistaan. Pelkkä rajoituksen noudattaminen ei siten poista tätä velvoitetta.

Ravitsemisliikkeen on myös lyhennettävä aukiolo- ja anniskeluaikaa, jos se on välttämätöntä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, eivätkä ravintolan tilojen ja pintojenpuhdistamistoimenpiteet, hygieniaohjeet, asiakaspaikkojen järjestely ja muut toimenpiteet ole tähän riittäviä.

Lue myös: Koronaan sairastuneiden sairaalahoidon tai kuoleman riski voi moninkertaistua – syynä ikä ja taustasairaudet

Kommentoi Facebookissa