Reservipoliisi tukisi poliisin toimintaa yllättävissä tilanteissa – ei kuitenkaan korvaa poliiseja

Järjestelmällä pyrittäisiin varmistamaan kansalaisten turvallisuus myös niissä tilanteissa kun jotain poliisin resursseja sitovaa ennakoimatonta ja yllättävää tapahtuu.

Järjestelmällä pyrittäisiin varmistamaan kansalaisten turvallisuus myös niissä tilanteissa kun jotain poliisin resursseja sitovaa ennakoimatonta ja yllättävää tapahtuu. (Kuva Fotolia)

Tarkoituksena on vapauttaa ammattipoliiseja ydintehtäviin, reservipoliisi toimisi aina poliisin ohjauksessa.

TURVALLISUUS Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle lakiluonnoksen reservipoliisijärjestelmän uudistamisesta. Lakiesityksen tavoitteena on saada lainsäädäntö vastaamaan paremmin muuttunutta turvallisuustilannetta ja uudenlaisia uhkia sekä vahvistaa poliisin toimintakykyä yllättävissä tai laajoissa yhteiskunnan häiriö- tai turvallisuustilanteissa.

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä reservipoliisihenkilöstön varustuksesta, koulutuksesta ja palvelukseen kutsumisesta sekä sitoumuksen ehdoista.

– Reservipoliisijärjestelmä on kustannustehokas lisä poliisin toimintakykyyn normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Samaan aikaan on selvää, ettei järjestelmä korvaa poliiseja, joiden määrää ja resursseja on tarpeen ylläpitää jatkossakin, sisäministeri Kai Mykkänen painottaa.

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL vaatiikin poliisiresurssien lisäämistä vähintään 700 poliisilla. Poliisien kokonaisvahvuus on tällä hetkellä 7 150 poliisia. Se ei SPJL:n mukaan riitä, Suomessa on vähemmän poliiseja asukasta kohti kuin muissa Pohjoismaissa.

Täydennyspoliisijärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön uudistettuna ja siitä ryhdytään samalla käyttämään nimitystä reservipoliisi. Järjestelmällä pyrittäisiin varmistamaan kansalaisten turvallisuus myös niissä tilanteissa kun jotain poliisin resursseja sitovaa ennakoimatonta ja yllättävää tapahtuu.

– Ydinkysymys Suomessa on se, miten me varaudumme normaaliolojen äkillisiin häiriöihin. Tässä varautumisessa reservipoliisijärjestelmä on tärkeä askel oikeaan suuntaan, ministeri Mykkänen valottaa esityksen taustoja.

Reservipoliisien tarkoituksena olisi vapauttaa ammattipoliiseja poliisin ydintehtäviin. Reservipoliisit eivät toimisi itsenäisesti vaan ammattipoliisin apuna ja välittömässä ohjauksessa. Reservipoliisihenkilöstön käyttöönotosta päättäisi aina valtioneuvosto.

Lain soveltamisalan piiriin kuuluisi poikkeusolojen ja puolustustilan lisäksi normaaliolojen häiriötilanteet. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi yllättävä laajan maahanmuuton tilanne, jolloin poliisin voimavaroja täytyy vahvistaa tai kun esimerkiksi terrorismin uhka-arviota on nostettu väliaikaisesti sellaiselle tasolle, että poliisin voimavarat ovat koetuksella.

Reservipoliisin kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin laissa ja hänet nimitettäisiin virkasuhteeseen valtioneuvoston käyttöönottopäätöksen jälkeen. Lisäksi hänen tulisi suorittaa vaadittava peruskoulutus ja myös ylläpitää osaamistaan koulutuksilla reservissä ollessaan.

Reservipoliisijärjestelmän kustannuksiksi on arvioitu kertaluontoisena materiaalihankintoina ja järjestelykustannuksina 5,2 miljoonaa euroa. Järjestelmän vuosittainen ylläpitokustannus olisi noin 0,5 miljoonaa.

Kommentoi Facebookissa