Rikoslakiin tulossa törkeä lapsenraiskaus – myös alaikäisten avioliitot kielletään

Hallitus esittää rikoslakiin uutta säännöstä törkeästä lapsenraiskauksesta.

Hallitus esittää rikoslakiin uutta säännöstä törkeästä lapsenraiskauksesta. (Kuva AOP)

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksiin esitetään kiristyksiä.

RIKOSLAKI Hallitus esittää rikoslakiin uutta säännöstä törkeästä lapsenraiskauksesta. Lisäksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta ehdotetaan korotettavaksi. Muutosten tavoitteena on ankaroittaa vakavimpien lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia ja sitä kautta ehkäistä näitä rikoksia.

Törkeästä lapsenraiskauksesta rangaistaisiin sitä, joka syyllistyy samalla teolla törkeään raiskaukseen ja törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Säännöksellä muodostettaisiin yksi rikos koskemaan tapauksia, joissa nykyisin tuomitaan kahdesta eri rikoksesta. Tämä selkeyttäisi oikeuskäytäntöä ja voisi yhtenäistää rangaistuskäytäntöä.

Säännöksen lähtökohtana on, että lapsi ei voi koskaan antaa pätevää suostumusta sukupuoliyhteyteen aikuisen kanssa. Törkeää lapsenraiskausta koskevaa säännöstä sovellettaisiin väkivaltaa käyttäen tehtyjen raiskausten lisäksi myös tilanteisiin, joissa lapsi on kykenemätön puolustamaan itseään taikka muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan. Esitetty säännös koskisi pääsääntöisesti alle 16-vuotiaita uhreja.

Uuden säännöksen taustalla on kummeksuntaa herättänyt tapaus, jossa mies oli sukupuoliyhteydessä kymmenvuotiaan tytön kanssa. Mies sai vankeutta vain törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta häntä ei tuomittu raiskauksesta.

Rangaistus törkeästä lapsenraiskauksesta olisi 4–12 vuotta vankeutta, mikä merkitsisi vähimmäisrangaistuksen ankaroitumista kahdella vuodella. Enimmäisrangaistus vastaisi taposta säädettyä enimmäisrangaistusta. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotettaisiin nykyisestä 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta. Esitys on osa oikeusministeri Antti Häkkäsen lainsäädäntöpakettia rangaistuspolitiikan kiristämiseksi.

– Lapsia on suojeltava väkivallalta kaikin mahdollisin keinoin. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia on syytä kiristää. Muutos parantaisi mahdollisuuksia suhteuttaa rangaistus teon vahingollisuuteen. Rangaistusten koventaminen korostaa lasten ruumiillisen koskemattomuuden merkitystä, ministeri Antti Häkkänen sanoo.

Hallitus esittää myös, että alaikäisten avioliitot mahdollistavasta poikkeuslupamenettelystä luovutaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että jatkossa alle 18-vuotiaat eivät enää voisi solmia avioliittoja Suomessa. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

– Poikkeusluvista luopumalla annamme myös kansainvälisen signaalin, että emme hyväksy alaikäisten avioliittoja, Häkkänen sanoo.

Alaikäisten mahdollisuudesta solmia avioliitto on viime vuosina luovuttu muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Nykylainsäädännön mukaan lupaa alaikäisenä avioitumiseen haetaan oikeusministeriöstä

Poikkeusluvan tarvetta on yleisimmin perusteltu uskonnollisella vakaumuksella. Alle 17-vuotiaalle myönnetyt luvat ovat harvinaisia, niiden perusteena on ollut raskaus.

Lue myös: Oikeuden mukaan kyseessä ei ole raiskaus – kymmenvuotias ei vastustanut seksuaalista hyväksikäyttöä

Kommentoi Facebookissa