Rokkaritkin vanhenevat – Sielun Veljien kitaristi sai taiteilijaeläkkeen

Taiteilijaeläkkeen saanut Jukka Orma muistetaan muun muassa Hassisen Koneesta ja Sielun Veljistä.

Taiteilijaeläkkeen saanut Jukka Orma muistetaan muun muassa Hassisen Koneesta ja Sielun Veljistä. (Kuva Antti Yrjönen)

Taiteilijaeläkkeiden saajissa on eniten muusikoita, säveltäjiä ja kuvataiteilijoita.

TAITEILIJAELÄKE Taiteen edistämiskeskus Taike on jakanut 61 ylimääräistä taiteilijaeläkettä. Eniten eläkkeitä jaettiin muusikoille ja kuvataiteilijoille.

Taiteilijaeläkkeen saajissa on 14 muusikkoa tai säveltäjää sekä 12 kuvataiteilijaa. Eläkkeen sai kahdeksan kirjailijaa tai kääntäjää sekä kahdeksan näyttämötaiteen edustajaa. Muusikoiden edustamat tyylilajit liikkuvat Matti Eskon laulamasta iskelmästä esimerkiksi Jukka Ormaan, kuusikymppinen kitaristi muistetaan muun muassa Sielun Veljistä.

Kaikkiaan taiteilijaeläkkeitä jaettiin 12 eri taiteenalalle sekä monialaiseen taiteeseen ja taidejournalismiin, hakijoita oli 517. Eniten hakemuksia tuli musiikin alalta – 135 hakemusta – ja kuvataiteesta 108 kappaletta. Näyttämötaiteen hakijoita oli 52, muotoilun 43 ja kirjallisuuden 39.

– Taiteen edistämiskeskuksen pitkäaikaisena tavoitteena on ollut nostaa vuosittain myönnettävien uusien taiteilijaeläkkeiden määrä sataan, sanoo Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö.

– Nyt kun suuret ikäluokat ovat eläkeiässä, uusien taiteilijaeläkkeiden tarve on akuutti. Tämän ikäluokan taiteilijoiden sosiaaliturva on ollut olematon.

Taiteen edistämiskeskus päätti taiteilijaeläkkeistä ensimmäisen kerran vuosi sitten, aikaisemmin eläkepäätöksen on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriö. Eläkkeet perustuvat lakiin ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä. Eläkkeitä on jaettavissa vuosittain yhteensä 51 täyttä eläkettä vastaava määrä ja eläkkeen saajan tulee olla vähintään 60-vuotias.

Taiteilijaeläkkeet jaetaan täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Täyden eläkkeen suuruus on noin 1 330 euroa kuukaudessa ja osaeläke on siitä puolet. Eläkkeen suuruuteen vaikuttavat hakijan eläketulot ja muut pysyvät tulot. Taiteilijaeläkkeen maksaa Keva ja eläke on veronalaista tuloa.

Taiteilijaeläkettä maksetaan kuukausittain runsaalle tuhannelle taiteilijalle. Taiken tänä vuonna jakamiin 61 taiteilijaeläkkeeseen on budjetoitu yli 800 000 euroa.

Ylimääräinen taiteilijaeläke myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Taike on pyytänyt eläkehakemuksista lausunnon valtion taidetoimikunnilta, jotka ovat arvioineet ja vertailleet hakijoiden taiteellista toimintaa.

Myönnetyt taiteilijaeläkkeet

Arkkitehtuuri: Nurmi Aino

Elokuvataide: Mehtonen Tuula, Partanen Heikki, Prepula Heikki

Kirjallisuus: Baltzar Veijo, Bützow Helene, Jalonen Riitta, Jansson Henrik, Lehto Leevi, Mattila-Laiho Raija, Pääkkönen Anneli, Raittila Leena

Kuvataide: Alapuro Anna, Jämsä Aarne, Kahila Antero, Kallio Päivikki, Kamanger Dzamil, Laurinolli Teppo, Nieminen Viljo, Nyqvist Thomas, Touru Wilma, Tykkyläinen Kari, Vellonen Senja, Väätti Ilkka

Kuvitustaide: Manner Harri

Mediataide: Niemeläinen Ilkka

Monialainen taide: Rinnekangas Reijo, Rosvall Esa

Muotoilu: Hämäläinen Risto, Mattsson Matti, Rasinmäki Eija, Tuominen Pentti, Weckman Irma

Musiikki: Ahlqvist Pertti, Eskonniemi Matti, Friman Leo, Hurmalainen Pertti, Hämeenniemi Eero, Kortekangas Olli, Luoto Leo, Orma Jukka, Päivinen Pertti, Rinne Harri, Sane Ismaila, Seppänen Hannu, Smedberg Raimo, Suilamo Harri

Näyttämötaide: Kaunisto Rainer, Markkula Jorma, Piekäinen Outi, Polster-Sandholm Rita, Pääkkönen Jukka, Saarinen Tuula, Toikka Pirjo, Valo Vesa Tapio

Sirkustaide: Levelä Kari

Taidejournalismi: Hauru Jukka

Tanssitaide: Hämäläinen Marjo, Nojonen Liisa

Valokuvataide: Lindström Tuija, Nuutinen Petri

Kommentoi Facebookissa