Rynnäkkökiväärit ja Suomen asevienti askarruttivat – näin puolustusministeri perustelee

Puolustusministeri Jussi Niinistö toteaa, että Jemenin konfliktin johdosta tiettyihin Lähi-idän alueen vientiaikeisiin on viime aikoina suhtauduttu aiempaa pidättyvämmin.

Puolustusministeri Jussi Niinistö toteaa, että Jemenin konfliktin johdosta tiettyihin Lähi-idän alueen vientiaikeisiin on viime aikoina suhtauduttu aiempaa pidättyvämmin. (Kuva Valtioneuvoston kanslia/ Sakari Piippo)

Puolustusministeri Jussi Niinistö vastasi kansanedustajien esittämiin kirjallisiin kysymyksiin.

ASEVIENTI Puolustusministeri Jussi Niinistö on vastannut kansanedustaja Sirpa Paateron sekä kansanedustaja Erkki Tuomiojan kirjalliseen kysymykseen puolustusvoimien rynnäkkökiväärien lahjoittamisesta Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle.

Ministeri tähdensi vastauksessaan, että lainsäädäntöpohjana luovutuksessa on valtion talousarvioasetus, jonka mukaan irtainta omaisuutta, joka on poistettu käytöstä, saa luovuttaa vastikkeetta jos luovutusta on pidettävä valtion etujen kannalta perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena. Edellytyksenä luovuttamiselle on sisäministeriön alaisen poliisihallituksen hyväksyntä hallussapitolupien ja säilytyksen osalta.

Aseita ei Niinistön mukaan luovuteta MPK:n julkisten hallintotehtävien hoitamiseen, kuten Paatero kysymyksessään esittää. Taustalla asiassa on puolustusministerin 22.6.2017 tekemä päätös, joka valtuuttaa puolustusvoimat lahjoittamaan Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle vastikkeetta 400 itselataaviksi kertatuliaseiksi muunnettavaa rynnäkkökivääriä varusteineen.

Puolustusvoimien ja MPK:n välillä on kumppanuussopimus ja Valtioneuvoston puolustusselonteossa MPK mainitaan strategisena kumppanina.

Puolustusministeri vastasi myös kansanedustaja Paavo Arhinmäen kirjalliseen kysymykseen puolustustarvikeviennistä.

Puolustusministeri toteaa, että Jemenin konfliktin johdosta tiettyihin Lähi-idän alueen vientiaikeisiin on viime aikoina suhtauduttu aiempaa pidättyvämmin. Tilannetta ja sen kehitystä arvioidaan jatkuvasti ja tarkasti. Jemenin tilannetta seuraa YK:n turvallisuusneuvoston asettama Jemenin pakotekomitea. Komitea ei ole asettanut vientikieltoja sen enempää Arabiemiraateille, Jemenille kuin Saudi-Arabian johtamalle liittoumallekaan. Tällaista kieltoa ei ole myöskään EU asettanut.

Valtioneuvoston yksimielisesti hyväksymän vientiluvan alaiset laukaisualustat ovat osa lennokkijärjestelmiä, joita käytetään tiedusteluun, aluevalvontaan, meri- ja rajavalvontaan sekä luonnon katastrofien dokumentointiin ja tilannekuvan luomiseen. Lennokkeja ei ole aseistettu.

EU:n jäsenvaltiot vievät edelleen puolustusmateriaalia Persianlahden alueelle merkittävässä määrin. Eurooppalaisessa vertailussa Suomen linja on yksi tiukimmista. Pohjois-Euroopan maat muodostavat Suomelle merkittävän viitekehyksen vientilupien harkinnassa. Muun muassa Saksa ja Ruotsi ovat jatkaneet tänä vuonna vientilupien myöntämistä alueelle.

Suomi myönsi vuonna 2016 Arabiemiraatteihin kolme pysyvää vientilupaa. Väliaikaisia vientilupia esittely- ja testikäyttöön myönnettiin kahdeksan. Tänä vuonna pysyviä vientilupia on myönnetty viisi. Saudi-Arabiaan ei myönnetty vuonna 2016 yhtään vientilupaa ja tänä vuonna on myönnetty kaksi vientilupaa.

Kommentoi Facebookissa