Saaristolaiset tyrmäsivät – Berner joutui taipumaan myös lauttamaksuissa

Liikenneministeri Anne Berner kertoo jatkavansa palvelevan liikennejärjestelmän kehittämistä ottamalla seuraavaksi mukaan kaikki liikennemuodot.

Liikenneministeri Anne Berner kertoo jatkavansa palvelevan liikennejärjestelmän kehittämistä ottamalla seuraavaksi mukaan kaikki liikennemuodot. (Kuva Sakari Piippo/Valtioneuvosto)

Liikenneministeriö ei ota käyttöön edes esitettyä kokeilua yhteysalusliikenteen maksuista.

LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner tiedottaa, että Saaristomeren ja Suomenlahden saaristoalueiden liikennepalveluja kehittävää kokeilua ei aloiteta. Kokeilun yhteyteen kaavailtuja uusia yhteysalusliikenteen maksuja ei myöskään oteta käyttöön. Kokeilun oli tarkoitus alkaa 1.4.2017.

Päätöksen taustalla on liikenneministeriön mukaan tuleva maakuntauudistus ja kokeilun valmisteluprosessin aikana saatu palaute. Saariston yhteysalusliikenteen järjestämisvastuu siirtyy Varsinais-Suomen ELY-keskukselta maakunnille vuoden 2019 alusta.

– Maakuntauudistuksen tavoitteena on lisätä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa lähipalveluihin. Palveluja myös nykyaikaistetaan ja digitalisoidaan. Saariston liikennepalveluja on välttämätöntä kehittää, ja liikenne- ja viestintäministeriössä jatkammekin työtä liikenteen digitalisaation edistämiseksi. Yhteysalusliikenteen kehittäminen on kuitenkin luontevaa jättää tulevan maakunnan hoidettavaksi, tiedottaa Berner.

Valtioneuvoston asetuksen saariston liikenne- ja kuljetuspalveluiden kohtuullisista maksuista” vaikutuksia laskeneet saariston asukkaat kertoivat aikaisemmin Bernerille, että ministeriön kaavailemilla maksuilla yhden henkilön työmatkakulut saattaisivat olla vuodessa jopa 28 000 euroa.

– Olemme valmistelutyön aikana saaneet arvokasta palautetta ja kiitän saariston asukkaita ja yrityksiä aktiivisesta vuoropuhelusta. Saatu palaute on tärkeää ottaa huomioon maakuntien ottaessa vastuun saariston liikennepalveluista, jatkaa Berner.

Aiemmin jo hallituspuolueiden taholta tyrmätty Bernerin liikenneverkkohanke sen sijaan jatkuu, sillä liikenne- ja viestintäministeriö asetti parlamentaarisen työryhmän, jonka tehtävänä on määritellä liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat keinot.  Työryhmän toimikausi on 28.2.2017–28.2.2018 ja sen puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Kommentoi Facebookissa