Selvitys osoittaa – metsäteollisuus on pystynyt vähentämään CO2-päästöjään muuta Suomea nopeammin

Metsäteollisuuden irtautuminen fossiilisista päästöistä ja metsävarojen kasvu tukevat EU:n ilmastolain keskeisintä tavoitetta.

Metsäteollisuuden irtautuminen fossiilisista päästöistä ja metsävarojen kasvu tukevat EU:n ilmastolain keskeisintä tavoitetta. (Kuva Fotolia)

Suomessa toimiva metsäteollisuus voisi irtautua fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä.

PÄÄSTÖT Suomessa toimiva metsäteollisuus voi olla lähellä nollapäästöjä vuonna 2035 ja siitä eteenpäin jopa hiilinegatiivinen. Siirtyminen lähes päästöttömiin tehtaisiin on mahdollista, mutta onnistuminen edellyttää investointeja tukevaa toimintaympäristöä.

Myös CCU – hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö – on mahdollinen lisäkeino 2040-luvulla. Selvityksen on toteuttanut Pöyry Management Consulting.

Metsäteollisuus on pystynyt vähentämään CO2-päästöjään muuta Suomea nopeammin. Julkistetun päästövähennysskenaarion mukaan Suomessa toimiva metsäteollisuus voi irtautua fossiilisista polttoaineista lähes kokonaan vuoteen 2035 mennessä.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö voidaan varapolttoainemääriä lukuun ottamatta ajaa pitkälti alas tehtaiden investointien ja sähköistymisen myötä. Lisäksi tarvitaan lisätoimia energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi sekä kiertotalouden uusia ratkaisuja.

Skenaario mahdollistaa siirtymisen päästöttömiin tehtaisiin, mutta se edellyttää Metsäteollisuuden mukaan ennen kaikkea investointikykyä ja -halua.

– Metsäteollisuuden investointien myötä syntyy puhtaamman ja resurssitehokkaamman tuotannon lisäksi työtä ja uutta osaamista sekä vientituloja, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Suomalainen metsäteollisuus on jo nyt pitkällä fossiilisista irtautumisessa, ja nykyistä fossiilisten polttoaineiden osuutta vähennetään edelleen. Fossiilisten polttoaineiden osuus metsäteollisuuden energiantuotannossa oli Suomessa vain 14 prosenttia vuonna 2018, kun koko Euroopassa osuus oli 40 prosenttia. Vertailun vuoksi Saksan vastaava luku oli 73 prosenttia, Hollannin 91 prosenttia ja Italian 100 prosenttia.

Metsäteollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet peräti 64 prosenttia tuotantoon suhteutettuna vuodesta 1990. Absoluuttiset CO2-päästöt ovat vähentyneet 49 prosenttia, kun Suomen CO2-päästöt samalta ajanjaksolta ovat vähentyneet vain 20 prosenttia. Massa- ja paperiteollisuus on tänä aikana kasvattanut ympäristö- ja ilmastoystävällisten tuotteiden tuotantoa noin neljälläkymmenellä prosentilla.

Euroopan komissio ehdottaa, että EU:n kasvihuonekaasupäästöjen ja -poistumien tulisi olla tasapainossa vuonna 2050. Metsäteollisuuden irtautuminen fossiilisista päästöistä ja metsävarojen kasvu tukevat tätä EU:n ilmastolain keskeisintä tavoitetta.

Lue myös: Lämpimästä talvisäästä on myös hyötyä – sähkön kulutus ja päästöt vähenivät tuntuvasti

Kommentoi Facebookissa